Poslovno okruženje

Razvijajući stranicu Poslovno okruženje usmerili smo se da korisnicima pružimo pravovremenu i tačnu informaciju, pomoć i podršku pre svega preduzetnicima i malim preduzećima.

Privredna komora Srbije je tradicionalno pouzdan partner srpskim preduzećima na njihovom poslovnom putu u zemlji i inostranstvu i promoter srpske privrede u inostranstvu.

Ako započinjete svoje poslovne aktivnosti  ili  ste se u  svakodnevnom  poslovanju  susreli sa novim uslovima, želite da proširite  svoje poslovanje, a nisu vam dostupne sve potrebne informacije, na pravom ste mestu.

 

Kako započeti  posao

 • osnivanje privrednog društva
 • osnivanje preduzetničke radnje
 • osnivanje stranog predstavništva
 • prava i obaveze iz radnih odnosa
 • zapošljavanje stranaca

 

Uslovi poslovanja

 • carinski sistem
 • strana ulaganja
 • spoljnotrgovinski i devizni sistem
 • javne nabavke
 • javno privatno partnerstvo
 • pravila konkurencije i državna pomoć

 

Međunarodni sporazumi o slobodnoj trgovini

 • CEFTA 2006.
 • države EU
 • države EFTA
 • Ruska Federacija
 • Republika Belorusija i Republika Kazahstan
 • Republika Turska