Podrška u izvozu

Privredna komora Srbije je tradicionalno pouzdan partner i podrška srpskim kompanijama na putu ka inostranim tržištima, kao i predstavnik srpske privrede u svetu. Savetnici u Sektoru za ekonomske odnose sa inostranstvom (EOI) aktivno pokrivaju veliki broj zemalja i dobro poznaju ekonomske prilike u svakoj zemlji. U cilju ulaska na novo tržište naši eksperti Vam mogu obezbediti informacije o načinu i uslovima poslovanja u određenoj zemlji.

Osnovne aktivnosti Centra za bilateralnu saradnju u okviru EOI usmerene su upravo ka pružanju podrške srpskim preduzećima u procesu plasmana proizvoda, internacionalizacije poslovnih aktivnosti, definisanja neophodnih procedura prilikom izlaska na tržišta pojedinih zemalja i pronalaženja odgovarajućih partnera u inostranstvu. Privredna komora Srbije posvećena je jačanju srpske privrede posebno putem povećanja izvoza.
 

 

 
Katarina Momčilović Matić
rukovodilac Centra za bilateralnu saradnju
 
+ 381 11 41 49 448
katarina.momcilovic@pks.rs
Zajednica nezavisnih država i pribaltičke republike

Iva Mihailović
 savetnik
 
+381 11 2642 088
iva.mihailovic@pks.rs
Francuska, Holandija, Belgija, Luksemburg
 
Marija Sepi
samostalni savetnik
 
+ 381 11 33 00 929
marija.sepi@pks.rs
Grčka, Turska, Bugarska, Kipar, Malta
 
Milanka Stojaković
savetnik
 
+ 381 11 33 00 920
milanka.stojakovic@pks.rs
Daleki istok, Centralna Evropa (Češka, Poljska, Slovačka, Mađarska)
 
Ivana Bajić
savetnik
 
+ 381 11 33 00 966
ivana.bajic@pks.rs
Izrael, Australija, Novi Zeland, Daleki Istok, Indijski potkontinent 

Marica Vidanović
savetnik
 
+ 381 11 33 00 978
marica.vidanovic@pks.rs
Sjedinjene Američke Države,  Kanada, Velika Britanija

Danijela Strižak
savetnik
 
+ 381 11 33 04 501 danijela.strizak@pks.rs
Skandinavija, Severna Afrika i Bliski istok
 
Anastasija Akimova
savetnik
 
+381 11 41 49 464
Podsaharska Afrika, Italija,  Rumunija
 
Alisa Dogramadžieva Živanović
samostalni savetnik
 
+381 11 41 49 450
Sjedinjene Američke Države, Kanada, Indijski potkontinent, Bliski istok

Marko Fernandez Nikolić
savetnik 
 
+381 11 41 49 451
Španija, Portugal, Italija, Srednja i Južna Amerika 

Miljana Srejić
savetnik 
 
+381 11 41 49 482
 
Nemačka, Austrija, Švajcarska