Komisija za rešavanje domenskih sporova

O KomisijiOrganizacijaNadležnostPostupakDokumentaKontaktKorisne adrese

Registar nasionalnog Internet domena Srbije - RNIDS i Privredna komore Srbije - PKS su po ustaljenoj praksi u svetu regulisali rešavanje eventualnih sporova oko prava nad registrovanim .rs i .srb domenima kroz proces rešavanja ovih sporova pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena (skraćeno: Komisija za domenske sporove).

 

Obeležja

  • specijalizovano stalno telo formirano pri Privrednoj komori Srbije 
  • rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena (.rs i .srb)
  • nezavisno telo u odnosu na asocijaciju pri kojoj je osnovano
  • samostalno u svom radu (rešavanje domenskih sporova)
  • alternativni način rešavanja sporova - vansudski panel
  • postupak je brz i efikasan
  • elektronska komunikacija sa strankama (dostavljanje podnesaka, zaključaka i dr.)

 

Prednosti

Komisija za rešavanje domenskih sporova je jedna od prvih institucija alternativnog načina rešavanja sporova kod nas.

Veći deo postupka odvija se elektronskim putem.

Stanke Komisiji dostavljaju elektronska dokumenta (tužbu, odgovor na tužbu, druge podneske i dokaze). Takođe, Komisija strankama upućuje elektronska dokumenta (sve procesne zaključke od imenovanja arbitara do dostavljanja konačne odluke). Na zahtev stranke dostavlja im se konačna odluka i u pisanom obliku.

Ovaj moderni oblik rešavanja domenskih sporova brzo postaje sve popularaniji među poslovnim ljudima jer je brži, jeftiniji i efikasniji u odnosu na procese koje se vode pred redovnim sudom.

 

Šta možemo da učinimo za vas?

Prilikom registracije imena Internet domena drugog nivoa može doći do sporova, pre svega sa nosiocima prava intelektualne svojine. Ti sporovi mogu se voditi pred nacionalnim sudovima ili, što je češće, oni mogu biti razrešeni pred vansudskim panelima (primenom alternativnih načina rešavanja sporova).

Sporovi povodom registrovanih .rs i .srb domena rešavaju se pred Komisijom za rešavanje domenskih sporova pri Privrednoj komori Srbije.