Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Centar za EU integracije

O CentruProces pristupanjaFondovi i programi EUUslugeEdukacijaPublikacijeKontakt

Centar za EU integracije koordinira aktivnosti Privredne komore Srbije (PKS) na planu evropskih integracija u cilju zastupanja interesa privrede Srbije na putu ka članstvu u EU. U saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti iz PKS, sistema privrednih komora u Srbiji i naših članica, Centar za EU integracije predstavlja most između donosioca odluka u Beogradu i Briselu i poslovne zajednice u Srbiji. Misija Privredne komore Srbije u procesu evropskih integracija i glavni zadatak Centra za EU integracije jeste stvaranje konkurentnijeg i zdravijeg poslovnog okruženja u Srbiji, kao dela jedinstvenog evropskog tržišta, i unapređenje kapaciteta domaće privrede kako bi se ostvarili maksimalni pozitivni ekonomski efekti od procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

AKTIVNOSTI:

Aktivnosti Centra za EU integracije obavljaju se na tri nivoa:

  1. Zastupanje interesa privrede u procesu pristupanja Srbije EU
  2. Podrška preduzećima učešću u programima i fondovima EU i aktivnosti vezane za lakši pristup finansijama
  3. Usluge u vezi sa poslovnim okruženjem u EU