Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Centar za EU integracije

O CentruProces pristupanjaFondovi i programi EUUslugeEdukacijaPublikacijeKontakt

Centar za EU integracije koordinira aktivnosti Privredne komore Srbije (PKS) na planu evropskih integracija u cilju zastupanja interesa privrede Srbije na putu ka članstvu u EU. U saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti iz PKS, sistema privrednih komora u Srbiji i naših članica, Centar za EU integracije predstavlja most između donosioca odluka u Beogradu i Briselu i poslovne zajednice u Srbiji. Misija Privredne komore Srbije u procesu evropskih integracija i glavni zadatak Centra za EU integracije jeste stvaranje konkurentnijeg i zdravijeg poslovnog okruženja u Srbiji, kao dela jedinstvenog evropskog tržišta, i unapređenje kapaciteta domaće privrede kako bi se ostvarili maksimalni pozitivni ekonomski efekti od procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

AKTIVNOSTI:

Aktivnosti Centra za EU integracije obavljaju se na tri nivoa:

  1. Zastupanje interesa privrede u procesu pristupanja Srbije EU
  2. Podrška preduzećima učešću u programima i fondovima EU i aktivnosti vezane za lakši pristup finansijama
  3. Usluge u vezi sa poslovnim okruženjem u EU