Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Centar za programe podrške privredi i mikro, malim i srednjim privrednim društvima (MMSPD)

O SlužbiSocijalno preduzetništvo Omladinsko preduzetništvoŽensko preduzetništvo VestiKontakt Mala i srednja privredna društva

 

 • Zastupa zajednički interes članica MSPD sektora na nacionalnom nivou
 • Koordinira radom Odbora za MSPD i Foruma MSPD;
 • Analizira  propise i pokreće inicijative za  izmenu zakonskih propisa i predlaže donošenje novih iz sektora MSPD 
 • Učestvuje u implementaciji Akcionog plana za eliminaciju administrativnih prepreka u poslovanju;
 • Prati 10 indikatora Akta o malom biznisu „SBA“ kroz izradu i implementaciju MSPD testa (procena uticaja regulative na MSPD sektor)
 • Organizuje Evropsku nedelju malih i srednjih preduzeća  „SME Week“, inicijativa Evropske Komisije;
 • Organizuje skupove, savetovanja, konferencije i susreta privrednika „B2B“, za potrebe MSPD;
 • Organizuje nastupe i predstavlja MSPD na sajmovima;
 • Učestvuje u radu radnih grupa, komisija i stručnih tela (Radna grupa za izradu predloga zakona o socijalnom preduzetništvu, Radna grupa za donošenje Zakona o mikrofinansiranju, Radna grupa za saradnju sa Ministarstvom privrede Republike Srbije);
 • Pruža podršku u izradi biznis planova i mogućnosti aplikacije za projekte, i upućivanje korisnika na moguće izvore finansiranja;
 • EFQM - ocena stanja preduzeća, mogućnosti za usavršavanje i napredovanje na profesionalnom planu;
 • Stručna pomoć MSPD i posredovanje u uspostavljanju poslovnih kontakata sa domaćim međunarodnim privrednim subjektima i institucijama;
 • Stručna pomoć MSPD u iznalaženju potencijalnih strateških partnera i investitora;
 • Sružanje podrške MSPP za apliciranje na različite programe finansijske i nefinansijske podrške;
 •  Učešće u organizaciji i realizaciji edukacija privrednika u oblasti menadžmenta i preduzetništva;
 • Sekcija za biznis inkubaciju (BIC) i za početnike u biznisu „Start-up“.

 

Informacija o MSPP sektoru u Republici Srbiji (2008-2015. godine)

Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2015. godinu      

Analiza rezultata istraživanja o potrebama potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji

Strategija razvoja MSPP i Akcioni plan 2015-2020. 

Savet za omladinsko preduzetništvo - Pregled stanja

Analiza mišljenja sektora MMSP o postupku javne nabavke u Republici Srbiji

Program i metodologija kontinuirane podrške mladim privrednicima

On-line informator za mlade privrednike

Regionalni savetnici za podršku MMSP za pristup finansijama

Bankarski instrumenti podrške MMSP sektoru

Izveštaj o malim i srednjim preduzećima za 2016. godinu

Domaći i inostrani programi finansijske i nefinansijske podrške

Procena državnih programa podrške sektora MMSPD