Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Odbor za ekonomske odnose sa inostranstvom

O OdboruIno tržištaSekcije OdboraPoslovni savetiMeđunarodne organizacijeIno sporazumi o saradnji PKSIno programiPSLO MrežePredstavništva PKSDizajnom do inotržištaProjekti OdboraCentar za franšizingPublikacije OdboraKontakti

 

Osnovna delatnost Odbora za ekonomske odnose PKS jeste internacionalizacija srpske privrede. S tim u skladu, aktivnosti su nam usmerene na na unapređenju ekonomskog razvoja zemlje, povećanju izvoza i stranih direktnih investicija, jačanju konkurentnosti srpske privrede i razvoju preduzetništva, kao i promovisanje privrednog prostora Srbije kao respektabilne investicione destinacije, uz maksimalno angažovanje na kreiranju otvorenog, podsticajnog i prosperitetnog privrednog ambijenta.

Osnovne aktivnosti  Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom:

 • Istraživanja inostranih tržišta i modeli pristupa
 • Uspostavljanje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom
 • Delovanje na povećanje izvoza i smanjenje trgovinskog deficita
 • Privlačenje stranih direktnih investicija
 • Prezentacija privrede Srbije u inostranstvu
 • Organizovanje privrednih misija, inostranih u zemlji i domaćih u inostranstvu
 • Pronalaženje partnera i privredno povezivanje domaćih i inopartnera (business matchmaking)
 • Pospešivanje organizovanog nastupa privrede Srbije na stranim tržištima
 • Izlaganje na sajmovima i učešće na konferencijama u inostranstvu
 • Pružanje konsalting usluga izvoznicima
 • Pružanje stručne pomoći, konsaltinga i logistike kroz mrežu 9 predstavništava u inostranstvu
 • Učešće u radu međunarodnih komorskih asocijacija i organizacija
 • Pripreme, realizacija i praćenje razvojnih programa, projekata i inicijativa
 • Organizacija stručnih seminara, okruglih stolova i panela
 • Prenošenje najboljih iskustava u poslovanju iz inostranstva
 • Unapređenje saradnje sa inostranim ambasadama u zemlji /saradnja sa svim inostranim bilateralnim privrednim asocijacima
 • Poslovi za davaoce i primaoce franšize
 • Izdavanje publikacija, poslovnih vodiča i privrednih biltena

 

 

Šta možemo da učinimo za vas?

 1. Informativne usluge
 • Informacije o ino-tržištima po zahtevima domaćih preduzeća
 • Informacije o tržištu Srbije po zahtevima stranih privrednika
 1. Promotivne usluge
 • Organizovanje prezentacija domaćih preduzeća u inostranstvu
 • Organizovanje prezentacija ino-preduzeća u Srbiji
 • Organizovanje poslovnih poseta domaćih privrednika inostranstvu
 • Organizovanje poslovnih poseta stranih privrednika u zemlji
 • Promovisanje i prezentacija domaćih i stranih franšiznih koncepata u Srbiji
 • Organizovanje poslovnih foruma, konferencija i okruglih stolova u zemlji (opštih i posebnih)
 • Organizovanje poslovnih foruma, konferencija i okruglih stolova u inostranstvu (opštih i posebnih)
 • Sajmovi u inostranstvu
 • Sajmovi u Srbiji
 • Međunarodni franšizni sajam u Srbiji
 1. Konsultantske usluge
 • Projekti stranih organizacija i institucija u kojima učestvuje PKS
 • Projekti naciconalnih privrednih institucija i asocijacija u kojima učestvuje PKS
 • Zastupanje interesa spoljnotrgovinskih preduzeća pred zakonodavcem-poboljšanje zakonske regulative
 • Pronalaženje partnera za domaća preduzeća na ino-tržištima
 • Pronalaženje partnera za preduzeća iz inostranstva na domaćem tržištu
 • Istraživanje tržišta u stranoj zemlji
 • Marketinške studije za strana tržišta
 • Marketinške studije za tržište Srbije
 • Konsalting usluge primaoca franšizinga
 • Konsalting usluge davaoca franšizinga
 1. Obrazovne usluge
 • Organizacija stručnih seminara, seminara unutar firmi, okruglih stolova i panela
 1. Logističke usluge
 • Organizacija boravka

U okviru Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom obavljaju se i sledeći poslovi:

 • Ino tržišta
 • Sekcije Odbora
 • Poslovni saveti
 • Međunarodne organizacije
 • Ino sporazumi o saradnji PKS
 • Ino programi
 • Predstavništva PKS u inostranstvu
 • Projekti Odbora
 • Centar za franšizing
 • Publikacije Odbora