Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Udruženje za trgovinu

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijePREGLED NAJVAŽNIJIH MAKROEKONOMSKIH POKAZATELjA U REPUBLICI SRBIJIMeđunarodne aktivnosti i sajmoviKontakt Trgovina

 

Udruženje za trgovinu Privredne komore Srbije je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori preduzeća čija je pretežna delatnost trgovina (šifre delatnosti prema standardnoj klasifikaciji delatnosti ).
Delatnost udruženja  za trgovinu obuhvata sledeće oblasti:
 
Grupa I
Motorna vozila
35.14
Trgovina električnom energijom
Grupa I
Motorna Vozila
45.11
trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
45.19
trgovina ostalim motornim vozilima
45.31
trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
45.32
trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
45.40
trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46.61
trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
46.62
trgovina na veliko alatnim mašinama
46.63
trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
46.69
trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
47.30
trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
 
 
 
 
Grupa II
Hrana, piće i duvan
46.17
posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
46.21
trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
46.31
trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32
trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
46.33
trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima, i jestivim uljima i mastima
46.34
trovina na veliko pićima
46.36
trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
46.37
trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima
46.38
trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
47.11
trgovina na malo u nespecijalizovanim predavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
47.21
trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
47.22
trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
47.23
trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
47.24
trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
47.25
trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
47.26
trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
47.29
ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
47.81
trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
 
 
 
 
Grupa III
Tekstil, odeća, koža i obuća
46.24
trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.41
trgovina na veliko tekstilom
46.42
trgovina na veliko odećom i obućom
46.64
trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
47.51
trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
47.71
trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
47.72
trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
47.82
trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
47.64
trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
 
 
 
 
Grupa IV
Aparati i ostala galanterija za domaćinstvo i kancelarije
46.43
trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
46.44
trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
46.49
trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.65
trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
46.66
trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
47.53
trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
47.54
trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 
 
 
 
Grupa V
Hemija, kozmetika, farmaceutska industrija
46.45
trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
46.47
trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za ostveljenje
46.75
trgovina na veliko hemijskim proizvodima
47.75
trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
 
 
 
 
Grupa VI
Biljke i životinje
46.22
trgovina na veliko cvećem i sadnicama
46.23
trgovina na veliko životinjama
47.76
trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce
47.89
trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
47.99
ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
 
 
Grupa VII
Softveri i telekomunikaciona oprema
46.51
trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
46.52
trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
47.41
trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama, i softverom u specijalizovanim prodavnicama
47.42
trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.43
trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
47.91
trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
 
 
 
 
Grupa  VIII
Energetigka, rudarstvo, metalurgija i građevinska industrija
46.12
posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
46.71
trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
46.72
trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
 
 
 
 
Grupa IX
Posebni proizvodi, specijalizovane trgovine i ostalo
46.18
specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
46.19
posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.48
trgovina na veliko satovima i nakitom
46.76
trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77
trgovina na veliko otpacima i ostacima
46.90
nespecijalizovana trgovina na veliko
47.19
ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
47.65
trgovina ma malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
47.77
trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
47.78
ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
47.79
trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
46.73
trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74
trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
47.52
trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
47.59
trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u s.p
 
 
Grupa X
Slobodne zone
52.10
Skladištenje
52.29
Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
84.13
Uređenje poslovanja i doprinos poslovanju u oblasti ekonomije
94.99
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
 
 
Sektor L
Nekretnine
68.10
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20
iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31
delatnost agencija za nekretnine
 
Udruženje ostvaruje poslove i zadatke iz delokruga udruženja utvrđene Statutom Privredne komore Srbije, od zajedničkog interesa za preduzeća iz trgovine.
Udruženje
 • analizira razvijenost, organizovanost i rezultate poslovanja trgovine
 • prati ostvarivanja utvrđene strategije privrednog razvoja trgovine i podsticanje kompetitivnih prednosti, fair-play poslovanja, otvorenosti tržišta i potpunog poslovnog profesionalizma
 • prati pravne propise u oblasti trgovine, daje predloge, mišljenja i preporuke u vezi izmena i dopuna postojećih propisa, kao i donošenja novih propisa
 • podstiče dobre običaje poslovanja /poslovnog morala/, prati i utvrđuje trgovinske običaje
 • sarađuje sa državnim organima i institucijama, naučnim institucijama, asocijacijom poslodavaca, sindikatima trgovine i sl. institucijama u cilju stvaranja povoljne i podsticajne poslovne klime
 • predlaže osnovne institucionalne uslove koji omogućavaju razvoj preduzetničke inicijative u trgovačkim preduzećima
 • predlaže mere poslovne politike koje utiču na poslovanje trgovinskih preduzeća /porezi, cene, kontrole kvalitete, zaštite potrošača, itd.
 • uključuje se u inovativne aktivnosti u oblasti elektronske trgovine
 • podstiče trgovinska preduzeća u traženju novih tržišta, novih kupaca i novog načina rada
 • prikuplja, obrađuje i analizira informacije koje identifikuju probleme u trgovinskoj delatnosti
 • odgovara na upite članica
 • organizuje seminare i ostalih stručnih skupova trgovinskih preduzeća i itd.
 Šta možemo da učinimo za vas?
 • da vam damo kontakt podatke o potencijalnim poslovnim partnerima
 • da vam damo informacije o tržištu za pojedine proizvode
 • da vam pružimo informacije o primeni u praksi pojedinih zakonskih rešenja i pratećih podzakonskih akata (Zakon o trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti konkurencije, Zakon o slobodnim zonama, Zakon o fiskalnim kasama, Zakon o e-trgovini,Zakon o prometu i zakupu nepokretnosti, itd.)
 • da vam pružimo informacije o kretanju cena, troškova života, prometa, marži itd.
 • da vam pružimo informacije o snabdevenosti ili aktuelnim problemima u trgovini pojedinim specifičnim proizvodima
 • da vam pružimo informacije o radu Grupacija pri Udruženju za trgovinu i uslovima za učlanjivanje

 

VIZIJA UDRUŽENjA

Udruženje za trgovinu PKS je strukovna asocijacija trgovaca (na veliko i malo) koja brinući o strateškim pravcima razvoja trgovinske delatnosti kroz transfer informacija i znanja i uvođenje standarda pomaže svojim članicama u donošenju ispravnih poslovnih i investicionih odluka. Udruženje štiti i zastupa interese svojih članica kroz saradnju sa državnim organima i drugim stakeholder-ima, a sve u cilju uspešnijeg razvoja trgovine i stvaranja fer odnosa na tržištu.

MISIJA UDRUŽENjA

Kroz zagovaranje trgovine kao sektora koji spaja proizvođače sa krajnjim potrošačima, prikupljanje i distribuciju informacija, razvoj alata i metodologija koje omogućavaju razumevanje tržišta i fer tržišnu konkurenciju.

Udruživanje trgovaca unutar PKS nije kreiranje grupe za lobiranje interesa bilo kog trgovca ili grupe trgovaca i aktivnost neće biti usmerena na podelu tržišta, kartelizaciju, monopolistično  ponašanje, nelojalnu konkurenciju, niti bilo kakav vid tržišne suspenzije.

Trgovina, a posebno maloprodaja je pokretač rasta, konkurentnosti i zapošljavanja i igra ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva strategije EU 2020. Smatra se da je maloprodajni sektor stub evropske ekonomije.

Trgovina ima osnovnu ulogu u stimulisanju rasta i kreiranju novog zapošljavanja.