Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo

O UdruženjuOdbor UdruženjaGrupacijeSajmoviKontakt Informatika

 

Grane privrede i oblasti koje obuhvata

 • Proizvođači softvera
 • Industrija proizvođača računara i računarske opreme
 • Elektronska trgovina

 

Udruženje

 • zastupa interese svojih članica, preduzeća u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija
 • priprema inicijative i predloge koji se odnose na standarde i propise u ovoj oblasti
 • promoviše razvoj novih tehnologija u Srbiji
 • kreira nova radna mesta u okviru grane
 • vrši edukaciju i trening za svoje članice, kroz organizovanje stručnih seminara, radionica, okruglih stolova, simpozijuma i konferencija
 • sarađuje sa srodnim asocijacijama u regionu
 • povezuje domaće firme sa potencijalnim partnerima u inostranstvu
 • sarađuje sa nadležnim državnim institucijama
 • organizuje stručne sajmove u zemlji i inostranstvu

 

 Šta možemo da učinimo za vas?

 • Izdavanje Uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki
 • Izdavanje Potvrda jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla
 • Povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima u zemlji i inostransvu
 • Organizovanje prezentacija, konferencija, okruglih stolova, treninga za članove