Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
SEKTOR ZA PODRŠKU ČLANSTVU I SISTEMU regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Članarina

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS", br. 112/2015) od 1. januara 2017. godine članovi Privredne komore Srbije su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Članstvom u  Privrednoj komori Srbije, kao organizaciji privrednih subjekata koje povezuje zajednički poslovni interes, u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i unapređenja privrednih aktivnosti, ostvarujete svoje interese preko granskih udruženja, opštih udruženja preduzetnika, kao i preko izabranih predstavnika u organima.

Visina članarine, način i rokovi plaćanja, utvrđeni su Odlukom o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini („Sl. Glasnik RS“ br. 101/16), koju je usvojila Skupština Privredne komore Srbije.

Članovi Komore plaćaju članarinu zavisno od grupe u koju se razvrstavaju prema ostvarenom godišnjem poslovnom prihodu:

 

Grupa

Poslovni prihod u 2015.

Mesečni iznos članarine

1

20.000.000 – 300.000.000 RSD

300,00 RSD

2

300.000.000 – 600.000.000 RSD

600,00 RSD

3

600.000.000 – 1.000.000.000.000 RSD

20.000,00 RSD

4

1.000.000.000.000  – 2.500.000.000.000 RSD

80.000,00 RSD

5

Preko 2.500.000.000.000 RSD

185.000,00 RSD

 

Članovi razvrstani u prvu grupu članarinu mogu obračunati i izmiriti jednokratno za celu godinu.

 

Plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije možete izvršiti prema sledećim instrukcijama:

 

Tekući račun

205-2238-67

Komercijalna Banka AD Beograd

Šifra plaćanja

290

Poziv na broj

PIB uplatioca

 

        

Članovi Komore – novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.