Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Služba za organsku proizvodnju

O namaOrganska proizvodnjaKako postati organski proizvođačZakonska regulativaNajava događajaVestiKorisni linkoviKontakti

Centar za organsku proizvodnju prepoznat je kao razvojni centar sa ciljem promocije, daljeg razvoja i unapređenja organske proizvodnje u Srbiji. Svojim delovanjem, centar se pozicionira kao centralna tačka posredovanja između ključnih faktora na nivou proizvođača i izvoznika, vladinog sektora i stručnih udruženja i univerziteta.

Centar posreduje između Saveta za organsku proizvodnju i Grupacije za organsku proizvodnju koje po svom delovanju imaju komplementarnu ulogu. Savet čine predstavnici stručne javnosti – profesori univerziteta, nevladinih stručnih organizacija, predstavnici sertifiakcionih kuća koji svojim stavovima o ključnim pitanjima deluju ka PKS i ka Grupaciji. Grupacija, uvažavajući mišljenja Saveta, predlaže izmene u legislativi i upućuje inicijative za adaptaciju sektora kako bi postao kompatibilan sa vodećim svetskim i evropskim standardima u organskoj proizvodnji i tržištu.

Misija centra je da stvori relevantnu metodiku kako bi izgradio bazu proizvođača i trgovaca organskim proizvodima u cilju unapređenja izvoznih kapaciteta u ovom sektoru. Koristeći i unapređujući postojeće metodološke obrasce (CEVES, MPZŽS, sertifikacione kuće) izgradićemo bazu podataka o aktuelnom stanju u sektoru i razraditi načine njenog efikasnog dopunjavanja i korišćenja u cilju istraživanja izvoznih kapaciteta na različitim tržištima.

Centar bi u narednim godinama iznedrio Istraživačku stanicu za organsku proizvodnju, kao centar za obuku kadrova, ispitivanja u oblasti organske proizvodnje i tačku za saradnju u zemlji i inostranstvu ključnih faktora u organskoj proizvodnji.

Kroz saradnju sa lokalnim samoupravama, mrežom razvijenih proizvođača i malim gazdinstvima, centar će rukovoditi projektom „Organska Srbija“ čiji cilj je stvaranje organskih inkubatora koji bi u narednih pet godina mogli da zaposle do 5.000 prozvođača i time značajno povećaju udeo organske u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji i povećaju izvoz poljoprivrednih proizvoda.

Centar će razvijati proizvodnju u prerađivačkoj industriji kako bi se kompletirala ponuda srpskih proizvoda više dodate vrednosti na međunarodnom tržištu.

Centar će kroz saradnju sa srednjim stručnim poljoprivrednim školama utiati na razvoj dualnog obrazovanja u oblasti organske proizvodnje.

U narednom periodu nizom zajedničkih marketinških aktivnosti sa predstavnicima maloprodanih lanaca, lokalnih samouprava i proizvođača, Centar će podizati svest o značaju organske proizvodnje za zdravlje građana i očuvanje prirodne ravnoteže.