Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u PKS

O namaUčlanjenje u grupacijuMinistarstvo trgovine - PosredniciInformacije za članice Grupacije Osiguranje profesionalne odgovornostiZakoni i propisiKontakt

1. O Grupaciji posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

O Grupaciji

2. Organizaciona struktura Grupacije

Rukovodstvo Grupacije - Odbor Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije

Registar članica

3. Poslovnik o radu Grupacije

Poslovnik 

4. Kodeks poslovne etike posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti 

Kodeks poslovne etike

5. Opšti uslovi poslovanja članica Grupacije 

Opšti uslovi poslovanja