Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Centar za upravljanje projektima

O centruPregled projekataU fokusuObuka od A do ZFondovi i programi EUKorisna dokumentaVestiPadorKontaktDanube Chance 2.0SENSES ProjekatCityWalk ProjekatEdu-Lab ProjekatSmartFactoryHub ProjekatACTS- Anti- corruption Toolkit for SMEsReady2Go InternationalSMACC- Smart City Coaching PROJEKAT ISTENPROJEKAT INTERCONNECTFinance4SocialChangeEUREMNEXT

 

                                       

 

U cilju pružanja podrške organizacijama i profesionalcima koji žele da unaprede svoje poslovanje, jačaju svoje kapacitete i osposobe se za pisanje EU projekata,

Privredna komora Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije u okviru projekta

Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU

organizuje petodnevnu BESPLATNU obuku,

zasnovanu na najnovijim znanjima i najboljoj praksi, koja će vam omogućiti da iskoristite finansijsku podršku EU fondova dostupnu organizacijama iz Srbije i ovladate veštinama u pripremi i  pisanju projekata.

EU PROJEKTI OD A DO Z

od razvoja ideje, pisanja predloga projekta, do pripreme budžeta i javnih nabavki

Petodnevna obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz EU fondova i vodi Vas kroz ceo proces razvoja projekta, od ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta, budžeta i pripremu tenderske dokumentacije. Ono što razlikuje ovaj program obuke od drugih jeste razvoj logičke matrice projekta (LFM), koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i priprema tenderske dokumentacije za sprovođenje javnih nabavki po pravilima EU (PRAG procedure).

Obuke su namenjene svim predstavnicima privrede koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU, a prvenstveno inovativnim privrednim društvima, organizacijama, udruženjima i klasterima koji ispunjavaju uslove da apliciraju za sredstva EU, kao i za preduzeća koja učestvuju na tenderima koje raspisuje Evropska Unija, a po PRAG pravilima i procedurama.

Cilj programa je podizanje kapaciteta polaznika na području izrade i vođenja projekata finansiranih iz EU fondova, sa sledećim specifičnim ciljevima:

- Pružanje svih relevantnih informacija o bespovratnim sredstvima i funkcionisanju EU fondova

- Edukacija polaznika za samostalnu izradu kvalitetnih projektnih aplikacija za EU fondove

- Edukacija polaznika za samostalnu pripremu realnog budžeta i planiranje trošenje sredstava na EU projektima

- Edukacija polaznika za samostalnu pripremu tenderskog dosijea i tenderske ponude za javne nabavke

Rezultati koji će biti ostvareni implementacijom programa obuke su:

1. Polaznici će biti osposobljeni za pronalazak i prepoznavanje prilika za finansiranje projekata, te će imati znanja o temeljnim preduslovima koje projekti, kao i nosioci projekata, moraju zadovoljiti kako bi bili prihvatljivi za finansiranje

2. Polaznici će steći znanja i veštine koje će im omogućiti razvijanje projektnih ideja te njihovu izradu za svrhe projektne prijave

3. Polaznici će biti edukovani za nezavisni razvoj projektnog budžeta za projekte finansirane iz EU fondova

4. Polaznici će biti opremljeni alatima i tehnikama za uspešno pripremanje tenderske dokumentacije i tenderske ponude za javne nabavke po pravilima EU

5. Uspešni polaznici će dobiti Sertifikat o stečenom znanju izrade projekata finansiranih iz EU fondova

Obuku će realizovati Centar za upravljanje projektima, Privredne komore Srbije i renomirani predavači u ovoj oblasti koji će vam, zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju projekata finansiranih iz EU programa kao što su: Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus... pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Nastavni materijali uključuje prezentacije, priručnike, dodatni materijal, vežbe i primere iz prakse. Polaznicima su dostupni i PPT prezentacije koje se koriste tokom predavanja zasebno za svaki modul obuke.

Po završetku obuke polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju obuke. Uslov za dobijanje istog je obavezno prisustvo tokom svih pet dana obuke.

 

TERMINI:

NOVI SAD        20  – 24. februar 2017. (Proces prijava za obuku u Novom Sadu je završen)

KRAGUJEVAC    27. februar – 3. mart 2017. (Proces prijava za obuku u Kragujevcu traje do srede 22.02.2017)

BEOGRAD          27 – 31. mart 2017. (Proces prijava za obuku u Beogradu traje do srede 15.03.2017)

 

PRIJAVE:

Prijave se mogu slati na e-mail projektipks@pks.rs

Broj mesta je ograničen na 25 polaznika po terminu održavanja, s tim što Privredna komora Srbije ima pravo da izvrši odabir prijavljenih predstavnika privrede na osnovu delatnosti i kapaciteta firme da apliciraju za sredstva Evropske unije.

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na:

e-mail: projektipks@pks.rs

tel: 011/3304 515

 

Kontakt za obuku u Novom Sadu:

Nadežda Belić, Privredna komora Srbije - RPK Novi Sad

e-mail: nbelic@rpkns.com

tel: 021/4802 075

mob:064/8418 518

 

Kontakt za obuku u Kragujevcu:

Ivan Vićovac, Privredna komora Srbije - RPK Kragujevac

e-mail: ivicovac@rpk.kg.co.rs

tel: 034/338 077

Detaljan program obuke možete pogledati ovde.