Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Centar za upravljanje projektima

O centruPregled projekataU fokusuObuka od A do ZFondovi i programi EUKorisna dokumentaVestiPadorKontaktDanube Chance 2.0SENSES ProjekatCityWalk ProjekatEdu-Lab ProjekatSmartFactoryHub ProjekatACTS- Anti- corruption Toolkit for SMEsReady2Go InternationalSMACC- Smart City Coaching PROJEKAT ISTENPROJEKAT INTERCONNECTFinance4SocialChangeEUREMNEXT

 

Javni poziv za primenu “pametnih” I inovativnih rešenja

Privredna komora Srbije u okviru Projekta SMART FACTORY HUB koji se finansira iz Dunavskog transnacionalnog programa raspisuje Javni poziv za primenu “pametnih” i inovativnih rešenja.

Cilj ovog Poziva je poboljšanje efikasnosti proizvodno orijentisanih mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, kroz uvođenje “pametnih” i inovativnih rešenja u proizvodne procese.

Kontakt osoba u vezi Javnog poziva je Milena Vujaklija. Sva pitanja možete uputiti na sledeću e-mejl adresu: projekti@pks.rs.

Prijavu dostaviti na adresu: Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, Beograd, sa naznakom ,,Prijava za primenu “pametnih” i inovativnih rešenja u okviru projekta SMART FACTORY HUB – NE OTVARATI

Ponuđači podnose prijavu na engleskom jeziku. Rok za podnošenje prijava je 14.12.2018. godine.

Javni poziv sa bližim informacijama i pratećom dokumentacijom možete preuzeti iz priloga.

Prilog 1: Javni poziv

Prilog 2: Obrazac za prijavu na engleskom jeziku

 

 

 

 

Platforma za umrežavanje ponuđača i korisnika pametnih rešenja

 

Privredna komora Srbije je zajedno sa ostalim partnerima na projektu  SMART FACTORY HUB  razvila platformu za umrežavanje ponuđača i korisnika pametnih rešenja u dunavskom regionu. U okviru platforme predstavljeno je 1100 organizacija, 175 projekata i 105 šema za finansiranje projekata malih i srednjih privrednih društava.  Na platformi se nalaze podaci kontakt podaci kompanija, oblast delatnosti i kratak opis proizvoda/usluga koje su razvili ili koje žele da koriste.

Platforma se nalazi na adresi http://www.p-tech.si/sfh-mapping/

Ukoliko želite da se vaša firma ili organizacija nađe na zajedničkoj platformi sa kompanijama iz 11 zemalja, možete se javiti Mariji Ašković Matić iz Centra za upravljanje projektima, telefon : 011/3300986, e-mail: projekti@pks.rs.

 

 

 

 

SMART FACTORY HUB -

Razvoj istraživanja, inovacija i medjunarodne saradnje u industriji proizvodnje.
 
 
Smart Factory Hub okuplja više od 10 partnera iz 10 zemalja Dunavskog regiona,
koji će saradjivati 30 meseci sa ciljem unapredjivanja okvirnih uslova za inovacije u oblasti "Smart Factory"
Program je sufinansiran od strane Evropske Unije (ERDF and IPA)
Zelite da saznate više o projektu Smart Factory Hub: 
 
Za više informacija o projektu posetite: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub
 
Preuzmite Newsletter projekta: 
 
 
 

PREDSTAVLJEN PROGRAMA PODRŠKE TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA

Privredna komora Srbije – RPK Kragujevac kao podrška Fondu za inovacionu delatnost Republike Srbije, u četvrtak, 29. juna 2017, organizovala je prezentaciju dva nova programa za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih inovativnim MSP - Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija za koje je rok za apliciranje 1. septembar 2017. godine.
Cilj programa je podsticanje inovativnog preduzetništva zasnovanog na znanju. Fond dodeljuje sredstva do 80.000 EUR odnosno do 300.000 EUR za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju. Ukupan fond za ovu godinu je 2,7 miliona evra.
Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od EUR 80 000 za projekte u trajanju do jedne godine. 
Program sufinansiranja inovacija ima za cilj da proširi mogućnost saradnje između srpskih inovativnih mikro, malih i srednjih preduzeća i strateških partnera sa željom da poveća ulaganja privatnog sektora u projekte tehnološkog razvoja i komercijalizacije za nove i unapređene proizvode, usluge i tehnologije. Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija pokriva najviše 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, i do 60 odsto za srednja preduzeća. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći EUR 300 000, a projekat u okviru ovog programa može trajati najduže dve godine.
Prisutnima je predstavljen i projekat Smart Factory Hub - „Razvoj istraživanja, inovacija i međunarodne saradnje u industriji proizvodnje“ koji u okviru Dunavskog transnacionalnog programa realizuje Privredna komora Srbije u konzorcijumu sa partnerima iz deset zemalja. Cilj projekta, vrednog preko 1,8 milona evra, je poboljšanje uslova za implementaciju inovativnih rešenja u oblasti Pametnih fabrika/Pametne proizvodnje.
 
PRIVREDNE VESTI | 19. JUN 2017. | 15:29
PKS partner na projektu digitalizacije prerađivačke industrije
 
 
Privredna komora Srbije partner je na projektu Smart Factory Hubs koji se realizuje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat traje dve godine, a cilj je poboljšanje uslova za inovacije u oblasti pametne proizvodnje u prerađivačkoj industriji.
 
Privredna društva iz Srbije će tokom trajanja projekta imati priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse iz regiona i unaprede proizvodne procese i razviju poslovanje, kao i da predstave svoja rešenja partnerskim kompanijama iz regiona.
Prerađivačka industrija predstavlja generator istraživanja i razvoja, inovacija, napretka i zapošljavanja. Digitalizacija proizvodnje je neophodna s obzirom na napredak u procesima i upravljanju ljudskim resursima.  Aktivnosti projekta biće usmerene na razvoj istraživanja i  unapređenja poslovne politike za prekograničnu saradnju u prerađivačkoj industriji.  
Projekat vodi Pomurski tehnološki park u Sloveniji. U projekat su uključeni odabrani partneri iz 10 zemalja (Rumunija, Hrvatska, Nemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Srbija). Projektni partneri su podeljeni u 3 grupe prema svojim ulogama. Prvu grupu čine regije i javne regionalne agencije koje sprovode RIS3 šeme. Drugu grupu čine posrednički partneri koji imaju veći pristup malim i srednjim preduzećima – nacionalne komore, klasteri i tehnološki parkovi. U trećoj grupi su partneri za istraživanje i razvoj.
U narednim mesecima aktivnosti biće usmerene na mala i srednja preduzeća i njihov stav prema projektu, očekivanjima i izazovima pametne proizvodnje. Fokus će biti na mapiranju regionalnih i nacionalnih strategija, operativnih planova, studija za popisivanje svih relevantnih materijala i liste potencijalnih učesnika.
Više informacija o projektu na stranici http://www.interreg-danube.eu/smart-factory-hub/