Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Centar za upravljanje projektima

O centruPregled projekataU fokusuObuka od A do ZFondovi i programi EUKorisna dokumentaVestiPadorKontaktSENSES ProjekatCityWalk ProjekatSmartFactoryHub ProjekatEdu-Lab ProjekatACTS- Anti- corruption Toolkit for SMEsReady2Go InternationalSMACC- Smart City Coaching

 

 

 

 

Osnovni zadaci Centra za upravljanje projektima su:

 

  • Informisanje o mogućnostima finansiranja projekata iz programa podrške EU, donatoraskih i drugih razvojnih programa podrške, otvorenim javnim pozivima i konkursnim procedurama
  • Planiranje i priprema projekata i projektne dokumentacije za učešće u programima podrške EU, donatorskim i drugim razvojnim programima podrške
  • Podrška u upravljanju projektima i pripremi izveštaja u postupku realizacije projekata
  • Posredovanje i podrška u pronalaženju projektnih partnera u zemlji i inostranstvu za učešće u programima finansiranja
  • Saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama, regionalnim inicijativama, komorama u inostranstvu, predstavništvima PKS-a u inostranstvu i ekonomskim odeljenjima pri ambasadama u cilju uspostavljanja projektne saradnje
  • Saradnja sa nadležnim organima, institucijama i organizacijama u cilju uspostavljanja i razvoja projektne saradnje-sa državnim organima i institucijama, Kancelarijom za evropske integracije Vlade RS, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva, naučnoistraživačkim i obrazovnim institucijama, sindikatima, poslovnim udruženjima, regionalnim privrednim komorama, privrednim subjektima i dr.

Brošuru Centra možete preuzeti ovde .