Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Centar za upravljanje projektima

O centruProjektiU fokusuObuka od A do ZFondovi i programi EUDokumentaVestiPadorKontakt

 

 

 

 

Osnovni zadaci Centra za upravljanje projektima su:

 

  • Informisanje o mogućnostima finansiranja projekata iz programa podrške EU, donatoraskih i drugih razvojnih programa podrške, otvorenim javnim pozivima i konkursnim procedurama
  • Planiranje i priprema projekata i projektne dokumentacije za učešće u programima podrške EU, donatorskim i drugim razvojnim programima podrške
  • Podrška u upravljanju projektima i pripremi izveštaja u postupku realizacije projekata
  • Posredovanje i podrška u pronalaženju projektnih partnera u zemlji i inostranstvu za učešće u programima finansiranja
  • Saradnja sa međunarodnim organizacijama i institucijama, regionalnim inicijativama, komorama u inostranstvu, predstavništvima PKS-a u inostranstvu i ekonomskim odeljenjima pri ambasadama u cilju uspostavljanja projektne saradnje
  • Saradnja sa nadležnim organima, institucijama i organizacijama u cilju uspostavljanja i razvoja projektne saradnje-sa državnim organima i institucijama, Kancelarijom za evropske integracije Vlade RS, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva, naučnoistraživačkim i obrazovnim institucijama, sindikatima, poslovnim udruženjima, regionalnim privrednim komorama, privrednim subjektima i dr.

Brošuru Centra možete preuzeti ovde .