Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Centar za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike

O CentruOSIGURANJEStručne obuke službenika obezbeđenja Profesionalni upravnik - Spisak kandidata koji su položili ispitProfesionalni upravnik - Termin ispitaNaknade za polaganje ispitaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog delaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog delaKontaktPublikacija Centra za edukacijuKalendar seminara

O Centru za edukaciju

Centar za edukaciju Privredne komore Srbije je organizacioni deo Sektora edukacije,  koji je osnovan 2002. godine sa  ciljem da kroz savremenu i kontinuiranu poslovnu edukaciju omogući privrednim subjektima povećanje intelektualnog  kapitala, konkurentnosti  i profitabilnosti svog poslovanja.

Tržišni izazovi  i jaka  konkurencija na inostranom i domaćem tržištu, zahtevaju od menadžmenta i svih zaposlenih nove ideje i nova znanja, koja je moguće steći samo kroz unapređenje postojećih i sticanje novih veština i kompetencija kao i neprekidan lični i profesionalni razvoj.

Fokusirani smo na specijalističku obuku naših klijenata kroz otvorene  seminare, treninge, radionice, simulacije realnih situacija i praktičnih rešenja. Na zahtev klijenata organizujemo i in-house obuke, koje su koncipirane prema njihovim specifičnim zahtevima.

Naš tim je organizaciono fleksibilan i uvek spreman da efikasno i kvalitetno odgovori promenama u svim privrednim i vanprivrednim oblastima, prilagođavajući  programe poslovne edukacije novim izazovima i zahtevima. 

Sertifikovani smo od strane  Societte Generale de Surveillance –SGS, najveće svetske organizacije za kontrolu kvaliteta, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju, što predstavlja zvaničnu potvrdu naše sposobnosti da pružimo vrhunsku uslugu poslovne edukacije.

Garancija našeg kvaliteta je i preko 40000 klijenata, koji su nam ukazali poverenje i pohađali seminare u našoj organizaciji.

Seminari, obuke i radionice izvode se u malim grupama, kako bi se omogućila interakcija između polaznika i predavača, koji su renomirani stručnjaci iz oblasti koje pokrivaju, ocenjeni najvišim ocenama od strane samih polaznika.

Prednost Centra u odnosu na slične institucije i organizacije, čini neposredna saradnja sa poslovnom zajednicom i  kreiranje novih i aktuelnih edukativnih  programa na osnovu realno iskazanih potreba privrede.

U mogućnosti smo da ponudimo realizovanje naših otvorenih programa, izuzev Beograda,  u 16 regionalnih centara: Novom  Sadu, Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Zrenjaninu, Zaječaru, Pančevu, Požarevcu, Valjevu, Nišu, Kragujevcu, Užicu, Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu.

Edukativne aktivnosti koje organizujemo pokrivaju  sledeće oblasti :

  • Infrastruktura kvaliteta
  • Finansije i računovodstvo
  • Spoljnotrgovinsko poslovanje
  • Pravni poslovi i zakonska regulativa
  • Marketing i odnosi sa javnošću
  • Upravljanje projektima
  • Osiguranje
  • Prodaja i nabavka
  • IT tehnologije
  • Ljudski resursi

 

Anketa