Stručna služba suda časti pri PKS

kontaktPostupak Organizacija Suda častiMere društvene disciplineDokumentaKontakt

 

Sud časti pri Privrednoj komori Srbije osnovan je Zakonom o privrednim komorama u svrhu odlučivanja o povredama dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Sud časti pod ovim nazivom postoji od osnivanja jedinstvene komore, 1962. godine. Pre osnivanja jedinstvenih privrednih komora, Sud časti je bio organizovan kao poseban organ pri bivšim komorama (trgovinskim, ugostiteljskim, poljoprivredno-šumarskim, zanatskim i pri Industrijskoj komori).

Sud časti duže od pola veka postoji i deluje kao "savest" privrednika, upozoravajući ih ne samo na obavezu poštovanja zakona, već i potrebu poštovanja određenih moralnih vrednosti u poslovnoj praksi. Svojim delovanjem Sud časti utvrđuje pravila dobrog, poštenog, pravičnog ponašanja i izriče sankcije u slučaju ponašanja koje se od strane samih privrednih subjekata ocenjuje kao nepošteno, neprihvatljivo, nemoralno i štetno.

Obeležja  Suda časti

 • osnovan Zakonom o privrednim komorama;
 • vrši zaštitu dobrih poslovnih običaja i poslovne etike;
 • ciljevi Suda časti - etičko poslovanje članica PKS; zaštita članica i potrošača; učvršćenje društvene discipline; unapređenje privrede i komorskog sistema u celini;
 •  nezavisan i samostalan u svom radu;
 • sudi na osnovu zakona, uzansi, kodeksa usvojenih u PKS, pravnih pravila, dobrih poslovnih običaja i   poslovne etike;
 • represivan organ PKS, koji sankcioniše nepravilnosti u privrednom poslovanju;
 • postupak sui generis (shodna primena Zakona o privrednim prestupima i Zakonika o krivičnom postupku, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Pravilnika o Sudu časti).

Nadležnost

Sud časti je nadležan da utvrđuje odgovornost i izriče mere privrednim subjektima (članovima Privredne komore Srbije i stranim privrednim subjektima koji posluju na teritoriji Republike Srbije) zbog:

 • povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike u međusobnim poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju
 • povrede dobrih poslovnih običaja i poslovne etike u oblasti korporativnog upravljanja
 • ograničavanja tržišta, monopolističkog ponašanja na tržištu, povrede intelektualne svojine, narušavanja slobodne konkurencije, špekulacija i povreda kojima se nanosi šteta građanima i drugim učesnicima u pravnom prometu
 • postupaka i akata privrednih subjekata kojima se ugrožava javni interes ili nanosi šteta društvenoj zajednici i drugim privrednim subjektima, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa, ili ruši ugled Republike Srbije u inostranstvu
 • zbog povreda odredaba Statuta Komore, Kodeksa poslovne etike, Kodeksa korporativnog upravljanja, drugih opštih akata Komore, odluka i zaključaka organa Komore sa obavezujućom snagom i zbog neizvršavanja obaveza članica Komore.

Sud časti je nadležan da odlučuje i kao drugostepeni organ u slučaju postojanja osnovane sumnje da je organ privrednog subjekta svojom odlukom povredio javni interes.

Sud časti odlučuje kada u postupku učestvuju stranke (okrivljeni i oštećeni) čije je sedište, odnosno prebivalište na području dve ili više privrednih komora. Sud je nadležan da odlučuje i kada jedna od stranaka ima sedište, odnosno prebivalište van teritorije Republike Srbije.

 

Šta možemo da učinimo za vas?

Podnošenjem prijave tužiocu Suda časti ili optužnog predloga Sudu časti možete da očekujete:

 • podršku u zaštiti vaših prava u okviru nadležnosti ovog suda, a u funkciji opšteg društvenog interesa vezanog za etičko ponašanje privrednih subjekata;
 • objektivno, stručno i nepristrasno suđenje;
 • intervenciju radi mirnog rešenja spora pre pokretanja i u toku postupka pred  Sudom časti