Stalni izbrani sud pri PKS

Arbitražni sudOrganizacijaNadležnostRešavanje sporovaArbitražni postupakDokumentaKontakt

U okviru Privredne komore Srbije kao asocijacije čija je osnovna uloga da zastupa i štiti interese privrednih subjekata, postoji dugi niz godina Stalni izbrani sud koji je osnovan u skladu sa Zakonom o privrednim komorama i Statutom Privredne komore Srbije.

 

Obeležja

 • stalna, institucionalna arbitraža koja postoji pri Privrednoj komori Srbije 
 • autonoman organ u odnosu na asocijaciju pri kojoj je osnovan
 • nezavistan i samostalan u svom radu (arbitražno suđenje)
 • zasnovan na principu autonomije volje stranaka (načelo slobode ugovaranja
 • nadležan za arbitražno rešavanje privrednih i drugih imovinsko-pravnih sporova bez stranog elementa (unutrašnja arbitraža)
 • alternativni način rešavanja sporova u odnosu na postupak pred državnim sudovima (ADR)

 

*ADR je skraćenica od engleskog naziva «alternative dispute resolution» koja se u stručnoj literaturi koristi kao opšteprihvaćen pojam za alternative načine rešavanja sprova. ADR obuhvata sve vansudske načine rešavanja sporova, bez obzira na njihove posebnosti i specifičnosti (arbitraža, posredovanje/medijacija i drugi alternativni načini rešavanja sporova).

 

Prednosti arbitražnog rešavanja sporova

Institucija arbitražnog suda postoji u svim zemljama sa razvijenom tržišnom privredom i po pravilu je obrazovana pri privrednim asocijacijama. Danas se najznačajniji privredni sporovi u svetu rešavaju pred arbitražnim sudovima.

Ugovorena arbitražna klauzula pruža mogućnost da se iskoristite sve prednosti arbitraže:

 • pravna sigurnost;
 • iskustvo, profesionalnost i stučnost arbitara - arbitri se biraju iz redova eminentnih pravnih stručnjaka 
 • stranke same biraju arbitre u koje imaju poverenja da će odlučivati savesno, nepristrasno i zakonito
 • brža, savremenija i jednostavnija procedura - izbegavaju se sve nepotrebne formalnosti
 • poverljivost i tajnost svih informacija dobijenih tokom  postupka
 • arbitražna odluka je konačna i izvršna, bez mogućnosti ulaganja žalbe
 • arbitražna odluka u potpunosti zamenjuje presudu redovnog suda 
 • efikasnost - rešenje spora u najkraćem mogućem roku
 • ušteda vremena i novca - najpovoljnija tarifa i troškovi postupka