Sekretarijat Stalne arbitraže pri PKS

www.stalnaarbitraza.rs .Zašto arbitraža?Preporučena klauzulaArbitriTarifa arbitražnih troškova Regulativa OrganizacijaUbrzani postupakFoto galerijaMeđunarodno posredovanjeDogađajiKontakt Komisija za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena
 
 
STALNA ARBITRAŽA PRI PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novim Zakonom o privrednim komorama („Sl. Glasnik RS“br,112/2015) u članu 31 predviđa se  da se pri Privrednoj komori Srbije obrazuje jedna arbitražna institucija koja odlučuje, miri i posreduje kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih i/ili stranih privrednih subjekata.
 
Umesto dve samostalne arbitražne institucije koje su postojale pri Privrednoj komori Srbije: Spoljnotrgovinske arbitraže i Stalnog izbranog suda od 30. juna 2016. god., kada je Pravilnik stupio na snagu, Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije je jedina institucija koja sprovodi arbitražno rešavanje sporova.
 
Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije kao nova arbitražna institucija svoj rad  temelji na tradiciji, ugledu, autoritetu i praksi Spoljnotrgovinske arbitraže kako je to i istaknuto u članu 51 stav 3 Zakona o privrednim komorama. Ona je u najširem smislu otvorena arbitraža opšteg tipa, nadležna za sve vrste sporova koji proisteknu iz poslovnih odnosa, pod uslovom da stranke ugovore njenu nadležnost. Nadležnost Arbitraže mogu da ugovore svi privredni subjekti, bez obzira na nacionalnost ili status člana Komore.
 
Stalna Arbitraža je nadležna za sve vrste sporova, kako sporove iz međunarodnih poslovnih odnosa tako i čisto „domaće“ sporove.  Distinkcija na ove dve vrste sporova u osnovi postaje nebitna što se tiče uspostavljanja nadležnosti Arbitraže ali ne gubi značaj jer se neke odredbe novog pravilnika primenjuju samo kada je u pitanju međunarodna arbitraža. Tako na primer, stranke mogu ugoovoriti primenu Uncitralovih arbitražnih pravila pred Stalnom arbitražom samo kada se radi o sporu iz međunarodnih poslovnih odnosa. Takođe, stranke mogu da biraju nadležno merodavno pravo samo ako se radi o međunarodnoj arbitraži a to važi i za ugovaranje primene posebnih pravila o posredovanju pred Arbitražom. Na kraju, ali svakako ne i najmanje bitno i za stranke veoma važno, troškovi arbitraže neće biti isti kada je u pitanju „domaća“ i međunarodna arbitraža.
 
Kao osnov prvog Pravilnika Stalne arbitraže („Sl. glasnik RS“ br. 58/2016) poslužio je Pravilnik Spoljnotrgovinske arbitraže(„Sl.Glasnik RS“ br. 2/2014).Kako je ovaj Pravilnik relativno skoro donet u njega su uneta mnoga rešenja savremene arbitražne prakse, ali su uneta i neka nova rešenja koja proističu iz nešto drugačijeg karaktera stalne Arbitraže kao i rešenja usmerena ka njenoj još većoj većoj efikasnosti.
 
.
 .