Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Odbori

Odbori, kao posebni oblici organizovanja i rada u Privrednoj komori Srbije daju predloge organima Komore o pitanjima koja su od interesa za sve njene članove, a njihovi osnovni zadaci i poslovi su:

 

  • priprema, donošenje  i praćenje ostvarivanja makro-ekonomske politike u Republici

 

  • razmatranje i davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i mera u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i ekonomskih odnosa sa inostranstvom, kao i drugih propisa i mera od interesa za članove Komore

 

  • podsticanja ekonomskog i tehnološkog razvoja zemlje unapređenjem inovacijske delatnosti u privredi i kod preduzetnika; pružanja stručne pomoći kod ostvarivanja zakonskih prava autorima patenata i drugih kategorija industrijske svojine

 

  • praćenje privrednih kretanja i analiziranje uticaja mera tekuće ekonomske politike i predlaganje korekcije tih mera

 

  • pripreme i realizacije razvojnih programa, razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja i strukturalne transformacije privrede

 

  • podsticanje i sprovođenje organizovanog nastupa članova  Komore na stranim tržištima,  uspostavljanje i razvoj ekonomskih odnosa sa inostranstvom i saradnje sa međunarodnim ekonomskim organizacijama, nacionalnim komorama i udruženjima pojedinih država; usmeravanje regionalnih pravaca istraživanja tržišta

 

  • utvrđivanje programa opšte privredne i turističko-informativne propagande prema inostranstvu; organizovanje sajmova, izložbi i drugih promotivnih aktivnosti

 

  • razmatranje i davanje predloga u vezi unapređivanja rada i poslovanja bankarskih i drugih finansijskih organizacija i osiguravajućih organizacija

 

  • pružanje stručne pomoći radi unapređivanja preduzetništva (informatika, konsalting pri osnivanju malih i srednjih preduzeća i dr.) i davanje predloga za unapređivanje uslova rada i poslovanja preduzetnika