Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Udruženja

Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada funkcionalno i granski povezanih članova Komore radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine ili više grana privrede. 

 

Rukovodioci rada udruženja su sekretari.

 

Grupacija je oblik neposrednog povezivanja članova Komore u okviru udruženja radi razmatranja i predlaganja stavova o pitanjima od interesa određenog dela privrede.

 

Poslovi i zadaci Udruženja su:

 

•praćenje i analiziranje privrednih kretanja u određenom sektoru i predlaganje mera radi unapređivanjua uslova rada i poslovanja članova

 

•razmatranje i davanje mišljenja po nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja, a koja su u skladu sa delatnostima  udruženja

 

•aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekatau zemlji i inostranstvu  

 

•pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmene, asortimana i kvaliteta proizvoda

 

•praćenje dostignuća u svetu u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim sektorima privrede

 

•primena međunarodnih tehničkih standarda i normativa

 

•razmatranje i predlaganje mera za jedinstveno regulisanje uslova rada  i poslovanja velikih tehničko-tehnoloških sistema u oblasti privredne infrastrukture

 

•učestvovanje u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje

 

•davanje inicijativa i predlaganje mera radi otklanjanja monopolskog položaja na domaćem tržištu

 

•saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama u Komori za organizovanje i nastup privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim aktivnostima, a za potrebe članova u zemlji i inostranstvu

 

 

Udruženja Privredne komore Srbije su: