Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
GENERALNI SEKRETAR
DIREKTORAT ZA PRAVNE POSLOVE
Direktorat za ljudske resurse i organizaciju
DIREKTORAT ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
Sektor za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova
Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda
Sektor za međunarodne ekonomske odnose
Sektor za marketing i edukaciju
Sektor za finansijsko poslovanje i administraciju
Sektor za podršku članstvu i sistemu regionalnih privrednih komora (RPK) i Privredne komore Beograd (Komore glavnog grada)
Udruženja

Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada funkcionalno i granski povezanih članova Komore radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine ili više grana privrede. 

 

Rukovodioci rada udruženja su sekretari.

 

Grupacija je oblik neposrednog povezivanja članova Komore u okviru udruženja radi razmatranja i predlaganja stavova o pitanjima od interesa određenog dela privrede.

 

Poslovi i zadaci Udruženja su:

 

•praćenje i analiziranje privrednih kretanja u određenom sektoru i predlaganje mera radi unapređivanjua uslova rada i poslovanja članova

 

•razmatranje i davanje mišljenja po nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa u oblasti privrednog sistema, ekonomske politike i razvoja, a koja su u skladu sa delatnostima  udruženja

 

•aktivnosti na poslovnom povezivanju privrednih subjekatau zemlji i inostranstvu  

 

•pružanje pomoći radi utvrđivanja robne razmene, asortimana i kvaliteta proizvoda

 

•praćenje dostignuća u svetu u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim sektorima privrede

 

•primena međunarodnih tehničkih standarda i normativa

 

•razmatranje i predlaganje mera za jedinstveno regulisanje uslova rada  i poslovanja velikih tehničko-tehnoloških sistema u oblasti privredne infrastrukture

 

•učestvovanje u izgradnji mehanizma zaštite domaće proizvodnje

 

•davanje inicijativa i predlaganje mera radi otklanjanja monopolskog položaja na domaćem tržištu

 

•saradnja sa drugim udruženjima, odborima i službama u Komori za organizovanje i nastup privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim aktivnostima, a za potrebe članova u zemlji i inostranstvu

 

 

Udruženja Privredne komore Srbije su: