USLUGE
Evropska mreža preduzetništvaPKS i EENIno partneriPoslovanje sa EUIzvoz u EUTržište EU

 

Šta je Evropska mreža preduzetništva?

Evropska mreža preduzetništva ((Enterprise Europe Network) je projekat Evropske unije koji je prevashodno namenjen malim i srednjim preduzećima kao servis kada je u pitanju internacionalizacija poslovanja. Evropska mreža preduzetništva je zastupljena u preko 60 zemalja sveta i predstavlja najveću mrežu podrške u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Evropsku mrežu preduzetništva čini skoro 600 partnerskih organizacija i institucija poput komora, agencija, instituta i dr.

Kroz svoje besplatne usluge Evropska mreža preduzetništva (EEN) ima za cilj da preduzećima obezbedi da što lakše i što brže pronađu ino-partnere za svoje međunarodne poduhvate. Na raspolaganju su im mogućnosti potrage za distributerima, dobavljačima, partnerima u proizvodnji, transferu nove tehnologije, licenciranju, franšizi, kroz Bazu poslovne saradnje, učešće na međunarodnim poslovnim susretima u okviru sajmova u zemlji i inostranstvu. Evropska mreža preduzetništva povezuje preko 4.000 eksperata s područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije u cilju promovisanja konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou, a i šire.

Usluge koje mreža pruža prvenstveno su namenjene malim i srednjim preduzećima (MSP) ali su dostupne i drugim poslovnim institucijama, istraživačkim centrima i univerzitetima širom Evrope.

Članovi konzorcijuma za sprovođenje projekta EEN SRBIJA su:

  • Privredna komora Srbije (PKS) - koordinator projekta,
  • Poslovni inkubator Novi Sad (PINS)
  • Institut Mihailo Pupin (IMP)
  • Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu (ICMF) 
  • Univerzitet u Nišu (UNI)
  • Razvojna agencija Srbije (RAS)

 

EEN Info