FONDOVI I PROGRAMI EU
Horizont 2020COSMEKreativna EvropaIPA IIIPARDWB EDIFEU finansijski instrumenti

Horizont 2020 je  program EU za period od 2014. do 2020. godine, sa budžetom od oko 80 milijardi evra. Program objedinjuje teme za istraživanje koje su bile obuhvaćene programima EU u prethodnom budžetkom periodu (2007- 2013): Sedmi okvirni program (FP7), Program za konkurentnost i inovacije (CIP) i Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) i predstavlja dobru priliku za finansiranje preduzeća u oblasti istraživanja i inovacija.

U odnosu na prethodni period, pravila za korišćenje finansijskih sredstava su pojednostavljena kako bi olakšali mogućnost za konkurisanje i upravljanje novčanim sredstvima, posebno za mala i srednja i preduzeća. Osnovna svrha ovog programa, koji je otvoren za veliki broj privrednih grana, je ubrzavanje realizacije ideje od laboratorije do tržišta. Na ovaj način Horizont 2020 doprinosi privrednom rastu, otvaranju radnih mesta i unapređenju konkurentnosti privrede.

Pravo učešća u Horizontu 2020 imaju mala i srednja preduzeća, velike kompanije, istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, kao i vladine, nevladine i privatne organizacije, institucije i dr.

Osnovne informacije o Horizontu 2020
Mogućnosti konkurisanja za Horizont 2020
Finansiranje u programu Horizont 2020
Radni programi za Horizont 2020
Traženje partnera za Horizont 2020