FONDOVI I PROGRAMI EU
Erazmus za mlade preduzetnikeHorizont 2020COSMEKreativna EvropaIPA IIIPARDWB EDIFEU finansijski instrumenti

Privredna komora Srbije je od 1. februara 2018. godine nacionalna kontakt institucija za realizaciju programa Evropske komisije „Erazmus za mlade preduzetnike“, a programom koordinira Centar za EU integracije.

Erazmus za mlade preduzetnike je prekogranični program razmene preduzetnika sa ciljem podrške novim i potencijalnim  preduzetnicima da steknu odgovarajuće veštine upravljanja malim preduzećima i njegovim širenjem, tako što će u periodu od jednog do šest meseci raditi sa iskusnim preduzetnikom u jednoj od evropskih država. Na taj način podstiče prekogranični prenos znanja i iskustva među preduzetnicima.

Erazmus za mlade preduzetnike pokrenula je Evropska komisija 2009. godine na inicijativu Evropskog parlamenta. Preduzetnici koji su učestvovali u programu u EU zemljama ističu da su njihova preduzeća otpornija, više rastu i u njima se stvara više radnih mesta. Približno 87% startap preduzeća, koja su osnovali učesnici programa i danas posluju, dok je prosečna stopa opstanka startap  preduzeća u Evropi nakon tri godine poslovanja 57%. Osim toga, zbog saradnje sa evropskim privrednicima, ona su i aktivnija na stranim tržištima.

Evropski program razmene za preduzetnike 

Erazmus za mlade preduzetnike pomaže potencijalnim i postojećim preduzetnicima da usvoje potrebne veštine za pokretanje i/ili uspešno vođenje MSP  u Evropi. Novi preduzetnici usvajaju i razmenjuju znanje i poslovne ideje sa iskusnim preduzetnikom kod koga borave i s kojim sarađuju u periodu od 1 do 6 meseci. Boravak im delimično finansira Evropska komisija

 Prednosti

Kao novom preduzetniku pruža Vam se mogućnost edukacije kroz posao u malom ili srednjem preduzeću u inostranstvu u zemlji učesnici u programu. Ovo vam može olakšati pokretanje novog ili jačanje već postojećeg preduzeća. Pruža Vam se i mogućnost  pristupa novim tržištima, međunarodne saradnje, te potencijalne prilike za saradnju s inostranim partnerima.

Kao domaćinu preduzetniku pruža Vam se mogućnost primene novih ideja koje u Vaše preduzeće donosi novi preduzetnik. Novi preduzetnik će možda imati posebne veštine ili znanja iz područja kojima Vi ne vladate, a koja se mogu dopunjavati sa Vašim veštinama ili znanjem.

Možete učestvovati u programu kao novi preduzetnik pod uslovom: 

 • da ste se odlučili da pokrenete kompaniju u narednom periodu;
 • da ste pokrenuli vlastitu kompaniju u poslednjih 3 godine.

Vaše (buduća) kompanija ili aktivnost može pripadati bilo kom sektoru, a starosna granica ne postoji.  

Međutim, morate i:

 • imati prebivalište u jednoj od zemalja učesnica;
 • imati konkretnu projektnu ili poslovnu ideju koju ćete predstaviti u Vašem poslovnom planu;
 • biti motivisani i predani saradnji tokom Vašeg boravka kod iskusnog preduzetnika iz druge zemlje učesnice; biti spremni doprineti razvoju poslovanja preduzetnika domaćina i staviti svoje veštine i sposobnosti na raspolaganje;
 • biti spremni na dodatne troškove uz finansiranje iz programa kako bi pokrili troškove svog boravka u inostranstvu.

Pogodnosti za nove preduzetnike:

Aktivnim učešćem u programu Erasmus za mlade preduzetnike, mladim preduzetnicima postaju dostupne mnogobrojne pogodnosti koje će im pomoći da uspešno vode ili osnuju kompaniju:

Boravak je u periodu do šest meseci kod iskusnog preduzetnika u državi Evropske unije kako bi se iz prve ruke steklo znanje o osnivanju kompanije u velikom broju delatnosti kao što su: marketing/prodaja, finansijsko računovodstvo, odnosi s kupcima, poslovne finansije, itd.  Imaćete i priliku da:

 • poboljšate svoj ​​poslovni plan;
 • ojačate samopouzdanje i veštine; znanje vezano uz određene sektore ili know-how, tehničke i upravljačke veštine;
 • sarađujete sa drugim preduzetnicima i razvijate međunarodne poslovne odnose;
 • uspostavite kontakte i izgradite snažne odnosa koji mogu poslužiti za uzajamno savetovanje, preporuke i pronalaženje poslovnih partnera u inostranstvu;
 • upoznate se s drugačijim kulturnim i poslovnim okruženjem kao i s načinom kako kompanije posluju u EU;
 • usavršite jezičke veštine.

Stipendija za vaš boravak u inostranstvu

Finansijska podrška novim preduzetnicima pomaže u pokrivanju troškova putovanja i boravka tokom razmene. Stipendiju dodeljuje lokalna kontakt institucija izabrana od strane preduzetnika

Pogodnosti za domaćine preduzetnike

Kao preduzetnik domaćin možete učestvovati u programu pod uslovom da:

 • imate prebivalište u jednoj od zemalja učesnica,
 • ste vlasnik ili vodite malo ili srednje preduzeće,
 • vodite kompaniju  više od 3 godine,
 • želite da podelite svoje znanje i iskustvo s novim preduzetnikom budete mentor

Kao preduzetniku domaćinu koji učestvuje u programu razmena će pružiti priliku:

 • da radi s energičnim i motivisanim novim preduzetnikom koji može doprineti poslovanju inovativnim stavovima, novim veštinama i znanjem
 • da budete u ulozi savetnika ili mentora
 • da naučite o stranim tržištima, proširite svoje poslovne mogućnosti i obavljate poslove u inostranstvu
 • da razgovarate s preduzetnicima iz drugih zemalja učesnica i da Vam se ukaže prilika da sarađujete s njima
 • da uspostavite kontakte i izgradite snažne odnose koji mogu poslužiti za uzajamno savetovanje, preporuke i pronalaženje poslovnih partnera u inostranstvu
 • da usavršite znanje stranog jezika

Kako učestvovati u programu:

Aplicirajte putem linka www.erasmus-entrepreneurs.eu

O programu se možete informisati i putem brošure Erazmus za mlade preduzetnike

Za dodatna pitanja i informacije obratite se timu PKS za program „Erazmus za mlade preduzetnike“, i zakažite sastanak elektronskim putem na: erasmus@pks.rs, ili tel:

 • Jovana Stanojević, 011 3300 937
 • Dina Tričković, 011 3304 570/lok. 431
 • Kristina Garibović, 011 4149 425
 • Vladimir Radovanović 011 414 94 60