BSEC
Naziv i definicija organizacijeČlanstvoMomenat ulaska i status Srbije u članstvuOrganizaciona strukturaPrincipi rada i ciljevi organizacijeAktuelni program aktivnosti PKS u okviru organizacije

 www.bsec-organization.org 

I - NAZIV I DEFINICIJA ORGANIZACIJE ILI ASOCIJACIJE

Crnomorska ekonomska saradnja je ustanovljena na Samitu šefova država i vlada jedanaest zemalja  crnomorskog regiona 25. juna 1992. godine na inicijativu Turske, u Istanbulu, usvajanjem Deklaracije o crnomorskoj ekonomskoj saradnji.

II - DATUM OSNIVANjA  - 5. juna 1998. godine

Potpisivanjem Povelje Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, 5. juna 1998. godine, na Jalti, osnovana je Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC). Povelja je stupila na snagu 1. maja 1999. godine i predstavlja pravni osnov za funkcionisanje Organizacije i njen međunarodnopravni identitet.

III - SEDIŠTE – Istanbul, Turska (Stalni međunarodni Sekretarijat BSEC)