ASCAME
Naziv i definicija organizacijeČlanstvoMomenat ulaska i status Srbije u članstvuOrganizaciona strukturaPrincipi rada i ciljevi organizacijeAktuelni program aktivnosti PKS u okviru organizacije Efekti članstva

   www.ascame.org

I - NAZIV I DEFINICIJA ORGANIZACIJE

Asocijacija privrednih komora mediterana (ASCAME) osnovana je u Barseloni na inicijativu Privredne komore Barselone, Privredne komore Marseja i Privredne komore Tunisa.

ASCAME ima veliki značaj u domenu saradnje privrednih komora, a njena uloga je zapažena od strane najznačajnijih evropskih i međunarodnih institucija.

II - DATUM OSNIVANjA  - 1982. godine

III - SEDIŠTE – Barselona, Španija /sedište Sekretarijata ASCAME/