ABC
Naziv i definicija organizacijeČlanstvoMomenat ulaska i status Srbije u članstvuOrganizaciona strukturaPrincipi rada i ciljevi organizacijeAktuelni program aktivnosti PKS u okviru organizacije Projekti

  www.abcinfos.eu

I - NAZIV I DEFINICIJA ORGANIZACIJE ILI ASOCIJACIJE

Asocijacija balkanskih komora (ABC)

Asocijacija balkanskih komora je osnovana sa ciljem podsticanja privredne saradnje i pružanja podrške ekonomskom razvoju zemalja članica i regiona u celini,  olakšavanja i ukidanja viznog režima, uklanjanja barijera u trgovini i uspostavljanja jedinstvene zone slobodne trgovine, usklađivanja sprovođenja strukturnih reformi i prilagođavanja uslovima poslovanja u EU, poboljšanja imidža regiona Balkana u svetu.

II - DATUM OSNIVANjA  - 1994. godine

III - SEDIŠTE

Sedište Asocijacije je prema rotirajućem principu predsedavanja.