EUROCHAMBERS
Naziv i definicija organizacije ČlanstvoMomenat ulaska i status Srbije u članstvuOrganizaciona struktura Principi rada i ciljevi organizacijeAktuelni program aktivnosti PKS u okviru organizacije ProjektiEvropski parlament preduzeća

   www.eurochambres.eu

I - NAZIV I DEFINICIJA ORGANIZACIJE ILI ASOCIJACIJE

EUROCHAMBRES – Asocijacija evropskih komora

Eurochambres je najveća evropska poslovna asocijacija sa zadatkom da predstavlja interese evropskih firmi pred organima i telima Evropske unije.

II - DATUM OSNIVANjA – 1958. godine

III - SEDIŠTE – Brisel (Belgija)