MTK i NO MTK Srbije
Naziv i definicija organizacijePostanite član Momenat ulaska i status Srbije u članstvu Organizaciona strukturaPrincipi rada i ciljevi organizacijeAktuelni program aktivnosti PKS u okviru organizacije Izdavačka delatnostEfekti članstva/Korisnost članstva u MTKČlanstvoKomisije MTK/NO MTK SrbijePPT ICC SERBIA

 www.iccwbo.org

I - NAZIV I DEFINICIJA ORGANIZACIJE ILI ASOCIJACIJE

Međunarodna trgovinska komora (MTK) osnovana 1919. godine,  je najstarija i najveća svetska poslovna asocijacija, glas poslovnog sveta i glavna snaga ekonomskog rasta i prosperiteta. Radi u korist otvorene svetske privrede na kreiranju i izradi međunarodnih pravila i standarda kao i donošenju preporuka za rešavanje problema. Pomaže vladama svojih članica na taj način što im daje stručnu pomoć i vrši ekspertize prilikom izrade zakona. U svom sastavu ima 12 komisija (Komisija za antikorupciju, Komisija za arbitražu, Komisija za bankarsku tehniku i praksu, Komisija za carinu i trgovačka pravila, itd).

II - DATUM OSNIVANjA – 1919. godine

III - SEDIŠTE – Pariz, Francuska