Forum privrednih komora Jadransko-jonskog područja
Naziv i definicija organizacijeČlanstvoMomenat ulaska i status Srbije u članstvuOrganizaciona strukturaPrincipi rada i ciljevi organizacijeAktuelni program aktivnosti PKS u okviru organizacije

 www.forumaic.org 

I - NAZIV I DEFINICIJA ORGANIZACIJE

Jadransko-jonska inicijativa (u daljem tekstu JJI) osnovana je maja 2000. godine u Ankoni na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja-osnivača. JJI danas ima osam članica: Albanija, BiH, Grčka, Italija, Slovenija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Koordinator aktivnosti JJI za Srbiju je Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije. JJI funkcioniše po sistemu rotirajućeg jednogodišnjeg predsedavanja (po abecednom redu).

Srbija je u junu mesecu 2011.g. preuzela jednogodišnje predsedavanje JJI.

Sastavni deo JJI je Forum jadransko-jonskih privrednih komora (Forum).

II - DATUM OSNIVANjA  - 2001. godine na inicijativu PK Splita i PK Ankone

III - SEDIŠTE – Ankona, Italija /sedište Sekretarijata Foruma/