DIHK – CEFTA projekat partnerstva
Opis projekta Aktuelni program rada CEFTA - DIHK projekta partnerstva

CEFTA- DIHK PROJEKAT PARTNERSTVA

Imajući u vidu dobre ostvarene rezultate ABC-DIHK Projekta Partnerstva, kao i činjenicu da je komorama, posebno Zapadnog Balkana potrebna i dalje podrška u realizaciji aktivnosti na putu za članstvo u EU,  komore ABC i Asocijacija nemačkih komora pokrenule su proceduru za novi projekat. Nadležne institucije u Nemačkoj (SEQUA i BMZ) dale su potrebne saglasnosti za pokretanje novog projekta.  Dobijeno je pozitivno mišljenje i obezbedjena su finansijska sredstva od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke i lansiran je novi projekat partnerstva DIHK-CEFTA .

Osnovni cilj projekta:

“Primena  CEFTA u cilju internacionalizacije privreda JIE”

Zadaci projekta:

 • Podrška radu CEFTA radnih grupa
 • Minimiziranje necarinskih barijera
 • Podrška prekograničnoj saradnji izmedju regionalnih komora iz različitih zemalja
 • Podrška komorama u primeni novih usluga
 • Podrška u organizovanju učešća komora JIE i firmi na zajedničkim štandovima na sajmovima i izložbama u JIE i Nemačkoj
 • Podrška u organizovanju kooperacionih berzi / sastanaka za kompanije u okviru regiona JIE i sa Nemačkom
 • Podrška za izdavanje vodiča, brošura, PR materijala, itd. na različite teme.
 • Osnivanje mreže edukacionih centara u trgovinsko-industrijskim komorama za potrebe kompanija, itd. 

Partneri u projektu: DIHK, komore u JIE

Trajanje projekta: 3 godine

Početak projekta: 2. polovina  2010

Učesnici u projektu:

 1. Komore korisnice projekta
  1. Albanija
  2. BiH
  3. Hrvatska
  4. Makedonija
  5. Moldavija
  6. Crna Gora
  7. Srbija
 2. Komore koje nisu korisnice
  1. Bugarska
  2. Grčka
  3. Rumunija
  4. Turska

Uloga komora koje nisu korisnice projekta je u transferu njihovog znanja i ekspertiza za dalji razvoj komora korisnica projekta obezbedjivanjem eksperata na odredjeni rok, konsultanata, obuka, publikacija a u skladu sa potrebama komora korisnica projekta.

Sredinom jula 2010.g. u Zagrebu je održan prvi sastanak nacionalnih koordinatora komora koje učestvuju u ovom projektu čime je otpočela realizacija prve faze ovog projekta.

Za nacionalnog koordinatora ovog projekta u PKS odredjena je Snežana Rašeta-Peković.

CEFTA-DIHK projekat partnerstva ostvaruje blisku saradnju sa CEFTA Sekretarijatom u Briselu, www.cefta2006.com