ROBNA RAZMENA SRBIJE SA INOSTRANSTVOM

Osnovne karakteristike ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom u 2017. godini su bile:

Ukupna vrednost spoljnotrgovinske robne razmene Republike Srbije je iznosila 39.465,5 miliona USD, što je za 15,2% više u odnosu na 2016. godinu (odnosno: 34.929,8 miliona EUR, što je za 13% više u odnosu na 2016. godinu).

Izvoz robe u vrednosti od 17.494,2 miliona USD je doprineo povećanje od 14,2% a u odnosu na 2016. godinu (odnosno 15.489,4 miliona EUR, a uočeno je povećanje od 12% u odnosu na 2016. godinu).

Uvoz robe u 2017. godini je iznosio 21.971,3 miliona USD, gde je uočeno povećanje od 16,1% u odnosu na 2016. godinu, (odnosno 19.440,4 miliona EUR, što je više za 14% u odnosu na 2016. godinu).

U razmeni robe sa inostranstvom u 2017. godini je ostvaren deficit u iznosu od 4.477,1 miliona USD, a upoređujući sa 2016. godinom, ukupna spoljnotrgovinska razmena je povećana za 24% (odnosno 3.951 miliona EUR, a povećanje iznosi 21% u odnosu na 2016. godinu).

Procenat pokrivenosti uvoza sa izvozom iznosi 80 procenata u 2017. godini, a u 2016. godini ovaj procenat je iznosi 81.

Posmatrano po grupama zemalja, najvažniji trgovinski partner Srbije su zemlje članice Evropske Unije koje čine više od polovine ukupne razmene, tj. 64,2%. Naš drugi po važnosti partner su zemlje sporazuma CEFTA, koje su grupisale 20% od ukupnog izvoza Srbije.


Tabela1: Pregled prvih 10 zemalja u izvozu Srbije u svet, 2017. godina

Zemlja
Učešće u procentima
Italija                   
14,44
Nemačka                   
13,76
Bosna i Hercegovina       
8,85
Ruska federacija          
6,43
Republika Crna Gora       
5,29
Rumunija                  
5,28
Bugarska                  
4,30
Republika Makedonija      
4,09
Hrvatska                  
4,02
Mađarska                  
3,99

 

Tabela1: Pregled prvih 10 zemalja u uvozu Srbije iz sveta, 2017. godina

Zemlja
Učešće u procentima
Nemačka                   
14,03
Italija                   
11,18
Kina                      
8,96
Ruska federacija          
8,06
Mađarska                  
5,39
Poljska                   
4,57
Turska                    
4,15
Austrija                  
3,41
Rumunija                  
3,26
Francuska                 
3,18

 

Dominantni SMTK odseci u izvozu Srbije su bili: električne mašine, aparati i uređaji (1.549,2 mln USD), drumska vozila (1.401,3 mln USD), povrće i voće (886,7 mln USD), obojeni metali (819,6 mln USD) i proizvodi od kaučuka (759 mln USD).  Izvoz ovih pet odseka čini 31% ukupnog izvoza. Zabeležen je najveći indeks povećanja u SMTK odseku “obojeni metali” od 36,5% u odnosu na 2016. godinu, kao i u SMTK odseku “proizvodi od kaučuka” od 41% u odnosu na 2016. godinu.

Dominantni SMTK odseci u uvozu Srbije su bili: drumska vozila (1.715,2 mln USD), nafta i naftni derivati (1.392,1 mln USD), električne mašine i aparati (1.168,1 mln USD), industrijske mašine za opštu upotrebu (814 mln USD) i medicinski i farmaceutski proizvodi (765,0 mln USD). Najveći indeks rasta je uočen u SMTK odseku “električne mašine, aparati i uređaji “ od 30% u odnosu na 2016. godinu. Uvoz ovih pet odseka čini 38,7% ukupnog uvoza.

U 2017. godini je zabeleženo ukupno 30,649 privrednih subjekata, koji su učestvovali u spoljnotrgovinskoj razmeni, od toga 5,493 koji samo izvoze, 14,118 samo uvoze i 11,038 privrednih subjekata koji obavljaju razmenu u oba smera. U 2017. godini je porastao broj privrednih subjekata koji izvoze za 3%, a broj privrednih subjekata koji uvoze je povećan za 2%, u odnosu na 2016. godinu.