Događaj - Prezentacija Plana javnih nabavki JKP Beogradski vodovod i kanalizacija


Ime

Prezentacija Plana javnih nabavki JKP Beogradski vodovod i kanalizacija

Datum održavanja

12.03.2019 - 12.03.2019   (od 11:00 do 17:00)

Lokacija

PKS - PK Beograd -

Organizator

Stručna služba Privredne komore Beograda

Opis
Јавно представљање годишњих планова набавки представља први значајан корак ка успостављању квалитетне комуникације и  дијалога између наручилаца и понуђача.
Ова презентација омогућиће благовремено информисање предузећа о планираним тендерима које спроводи  ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у 2019.години, а којима се реализује пружање услуга и извођење радова у оквиру послова  пројектовања, грађевинских и електромашинских радова, транспорта, набавке опреме, водоводног и канализационог материјала и других услуга.


Dokument


Prijava fizičkog lica Prijava pravnog lica
Lista događaja