U NAJAVI
Treninzi za Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji

27. i 28. juna i 1. jula 2016. godine, 10:00 sati, PKS, Resavska 15, sala 3, prizemlje

Trening Kreativno rešavanje izazova realizuje Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada u saradnji sa Centrom za inovacije Privredne komore Srbije. Na Teningu, koji će tokom tri dana voditi prof. dr Vojin Šenk, učesnici će kroz praktičnu nastavu i interaktivan pristup steći veštine za rešavanje određenog problema.
 
Organizatori Takmičenja su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Tehnološko-metaluruški fakultet iz Beograda, Privredna komora Srbije i RTS. Cilj Takmičenja je promovisanje inovacionog kapaciteta i preduzetničke klime u Srbiji, kao i pomoć potencijalnim i postojećim „high-tech“ preduzetnicima koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije iznesu na tržište. Jedana od najvećih vrednosti ovog projekta je besplatna edukacija takmičara o samoj tehnološkoj primenjivosti inovacije, ispitivanju tržišta, konkurencije, izradi Biznis plan i sl.
 
PKS kao partner na projektu daje značajan doprinos razvoju preduzetničkog duha,  kroz edukativne programe i implementaciju novih dostignuća u privredi. Prijavljivanje za Treninge je zatvoreno 4.05.2016. godine.
 
Kontakt: Danica Mićanović
T: 011 33 00 944
E: danica.micanovic@pks.rs