U NAJAVI
Edukacija "Digitalna transformacija poslovnih procesa za medicinska sredstva - prikaz novog informatičkog rešenja"

20. decembar 2018, 09:00 časova, PKS, Terazije 23, velika sala

Povodom početka primene novog Zakona o medicinskim sredstvima i digitalnih transformacija poslovnih procesa iz oblasti medicinskih sredstava, Privredna komora Srbije i Agencija za lekove i medicinska sredstva, organizuju još jednu edukaciju koja se odnosi na prikaz novog informatičkog rešenja koje će nosioci upisa u Registar medicinskih sredstava koristiti prilikom podnošenja zahteva za medicinska sredstva Agenciji za lekove i medicinska sredstva.
 
Rešenje se odnosi na korišćenje portala koji omogućava podnošenje Zahteva i dokumentacije u elektronskom obliku od strane klijenata i internog sistema kojeg koristi Agencija za lekove i medicinska sredstva,  u rešavanju zahteva klijenata.
 
Od 02. decembra 2018. godine. otkada je početak primene novog Zakona o medicinskim sredstvima, svi poslovi Agencije iz oblasti medicinskih sredstava će se obavljati u elektronskoj formi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje.
 
Prijave se dostavljaju do 12. decembra 2018. na farmacija@pks.rs
 
Nakon isteka roka prijave učesnicima edukacije biće dostavljena agenda sa satnicom. U slučaju većeg broja prijavljenih učesnika edukacija će biti organizovana kroz više radionica.
 
Kontakt:
Miloš Dimitrijević
T: 011 33 00 330
E: milos.dimitrijevic@pks.rs