U NAJAVI
Konferencija NEDELjA FACILITY MANAGEMENTA

29. jun – 1. jul 2016. godine, PKS, Resavska 15, sala 1, prizemlje

Održavanje i upravljanje objektima u fazi eksploatacije, kao i prateće infrastrukture unutar poslovnih sistema je upravo fokus pojma Facility Managementa i predstavlja pravi izazov zbog sve većih zahteva, koji se postavljaju u savremenom svetu. Upravo razvoj tehnologije i veština poslovnog upravljanja omogućile su jasno strukturiranje FM-a kao zasebne profesije, sa jasno definisanim činjenicama. FM je multidisciplinarna profesija čiji je cilj i zadatak iskorišćenje maksimalnih sinergijskih učinaka u upravljanju nekretninama, efikasnim balansiranjem između izvora finansiranja i operativnih aktivnosti. Ovo je integrisana aktivnost koja gradi moderno interaktivno okruženje u skladu s prirodom, povezujući pri tome ljude, materiju i prostor.
U cilju predstavljanja važnosti i potencijala Facility Management u Srbiji, Privredna komora Srbije u saradnji sa CIFMERS GLOBAL iz Španije, oraganizuje manifestaciju “Nedelja Facility Managementa”. Program manifestacije će se održati 29. juna – 1. jula 2016. godine u PKS i sačinjen je od tri događaja.
Glavni događaj predstavlja Konferencija 29. jula 2016. godine (PKS, Resavka 15, sala 1)  i dva dana seminara /treninga za zainteresovane – 30. jun i 1. juli 2016. godine.
Radni jezik je srpski-engleski, a simultano prevođenje je obezbeđeno.
Za članove Privredne komore Srbije, učešće na Konferenciji 29. juna 2016. godine je BESPLATNO, a za naredna dva dana seminara/treninga, učesnicima, tj. članicama PKS, je omogućen POPUST od 15%.
Molimo sve zainteresovane za seminare/treninge da se prvenstveno prijave Privrednoj komori Srbije, Centar za bilateralnu saradnju, Marica Vidanović, savetnik, kako bi bilo omogućeno da se ostvari popust.
Najljubaznije Vas molimo da celokupnu i zvaničnu prijavu za učešće, nakon kontakta sa PKS, obavite putem linka:
 
 
Kontakt: Marica Vidanović
T: 011 33 00 978