POSTANITE SERTIFIKOVANI KONSULTANT
ZA DIGITALIZACIJU


Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO), raspisao je Javni poziv za obuku sertifikovanih konsultanata za digitalizaciju. Kandidati i poslovni konsultanti koji žele da doprinesu uspehu transformacije poslovanja kompanija, mogu da se prijave na obuku do 4. juna 2018. godine.

Obuka će se odvijati u Privrednoj komori Srbije u Beogradu i traje 4 dana (od 22. juna do 25. juna 2018. godine). Sertifikacija kandidata biće organizovana u Beogradu nakon 2 do 3 nedelje po završetku obuke. Sertifikacija se odnosi na fizička lica, razvijena je u skladu sa ISO 17024 standardom, usklađena je i priznata na međunarodnom nivou, a vršiće je austrijski eksperti INCITE. Učešće na obuci i sertifikacija, u okviru Pilot projekta, je besplatna za sve polaznike koji ispune tražene kriterijume. Obuka i sertifikacija odvijaće se na engleskom jeziku, pa je jedan od preduslova visok nivo znanja engleskog jezika.POSTUPAK IZBORA, OBUKE I SERTIFIKACIJE

 

Prijava na konkurs (od 15. maja do 4. juna)

 

Popunjenu aplikaciju i sva tražena dokumenta, kao i eventualna pitanja, kandidati dostavljaju na e-mail: digitalnikonsultanti@pks.rs. Konkurs je otvoren od 15. maja do 4. juna 2018. godine

Potrebna su sledeća dokumenta:

  1. Motivaciono pismo
  2. Radna biografija (CV)
  3. Dokaz o profesionalnom iskustvu i preporuke
  4. Obrazovanje i stručno usavršavanje
  5. Izjava da lice nije osuđivano za privredne prestupe

Na osnovu dostavljene dokumentacije, obaviće se provera ispunjenosti kriterijuma za kandidate.

Učešće u pripremnim obukama
  Obuka obuhvata dva modula – osnovni modul je opšti i namenjen je svim polaznicima kao obuka za izradu Digitalne mape puta , dok je drugi modul specifični i odnosi se na dva podmodula -Fokus Modul A: Digitalna transformacija (modeli i procesi poslovanja), kao i Fokus Modul B: E-trgovina/E-marketing i društvene mreže Polaznici se pri apliciranju opredeljuju za jedan od dva ponuđena podmodula i stiču uslove za sertifikaciju u skladu sa izborom.  

Usmena provera pred Komisijom za sertifikaciju
  Komisiju čine domaći i strani eksperti u oblasti digitalizacije.  

Sertifikovani konsultant za digitalizaciju
 

Sertifikate dodeljuje INCITE (austrijska Akademija kvaliteta Udruženja za poslovni konsalting i informacione tehnologije – UBIT), ovlašćen da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.  

 

 

RAZVOJ DIGITALNE STRATEGIJE KOMPANIJE

 

Od svih sertifikovanih konsultanata očekuje se da do kraja 2018. godine u okviru Pilot projekta, realizuju najmanje jednu dvodnevnu radionicu sa zainteresovanom kompanijom, čiji je rezultat standardizovana digitalna mapa puta privrednog društva. Nakon toga, očekuje se da konsultant, na osnovu Digitalne mape puta, sa kompanijom definiše konkretnu strategiju digitalizacije poslovanja u jednoj od dve oblasti. Naknada za angažovanje konsultanata u radu sa kompanijama je obezbeđena kroz model finansiranja u okviru Pilot projekta.

Zainteresovane kompanije - priprema

Onlajn samoprocena  

 

Onlajn procenom, kompanija pruža osnovne informacije o statusu u oblasti digitalizacije.

Razvoj digitalne mape puta

 

U saradnji sa sertifikovanim konsultantom za digitalizaciju, kompanija razvija pojedinačnu digitalnu mapu puta za svoj proces digitalne transformacije zajedno sa standardizovanim procesom.

Razvoj digitalne strategije  

 

Uz podršku sertifikovanog konsultanta za digitalizaciju, kompanija razvija strategiju za posebnu oblast koja je navedena u njenoj digitalnoj mapi puta.

 

 

VREMENSKI OKVIR PILOT PROJEKTA 2018. PKS CDT

 

Datum
 
Tema
 
15.05.2018.
 
Objavljivanje konkursa za konsultante
 
04.06.2018.
 
Rok za dostavljanje prijava
 
12.06.2018.
 
Obaveštavanje o izabranim kandidatima
 
22-23.06.2018.
 
Pripremna obuka  Osnovni modul – Izrada digitalne mape puta
 
24-25.06.2018.

 

Pripremna obuka Fokus Modul A: Digitalna transformacija (modeli I procesi poslovanja)
Pripremna obuka Fokus Modul B: E-trgovina/E-marketing i društvene mreže
 

Jul 2018. (čeka se potvrda)
 
Usmena provera pred Komisijom za sertifikaciju
 
Septembar - novembar 2018.
 
Konsalting o planu implementacije i strategiji digitalizacije
 
Decembar 2018.
 
Evaluacija Pilot projekta 2018.
 
 

Kompletna prateća dokumentacija: 

MANUAL ON CERTIFIED DIGITAL CONSULTANT (CDC)
CDC APPLICATION FORM
CERTIFICATE OF GOOD CONDUCT

 

Najčešće postavljena pitanja

 

O CENTRU ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU DOO
 

Proces digitalizacije prepoznat je kao ključni globalni trend u svetskoj ekonomiji. Digitalizacija nije samo proces transformacije društva i privrede u celini, već i uslov opstanka kompanija na domaćem i globalnom tržištu. Primena savremenih i inovativnih tehnoloških rešenja, zasnovanih na IKT-u, danas je jedan od osnovnih instrumenata za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti ekonomije u celini. Kao odgovor na izazove globalnog trenda digitalizacije, Privredna komora Srbije donela je odluku da osnuje Centar za digitalnu transformaciju d.o.o. Ovaj Centar omogućiće da se na efikasan i transparentan način odgovori na sve izazove digitalizacije privrede, kroz edukaciju, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge. Projekat osnivanja i razvoja Centra za digitalnu transformaciju je podržan od strane GIZ - Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju, kao i Privredne komore Austrije - WKO. Jedan od prvih koraka ka uspostavljanju modela podrške digitalnoj transformaciji, pre svega malih i srednjih privrednih društava, jeste stvaranje mreže konsultanata sa znanjem i iskustvom u procesima vezanim za digitalizaciju celokupnog poslovanja.