Izmene Zakona o sprečavanju pranja novca Rasprava o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma prva je u ...
Investicioni dan Srbije u Londonu U okviru konferencije Investicioni dan Srbije, koju je danas u Londonu otvorio premijer Srbije Aleks...
Obaveze trgovaca i prava potrošača na fer tržištu Kupac mora da dobije odgovor na reklamaciju i kad nije u pravu, uz obarazloženje zašto nije u pravu,...
Saradnja u energetici, tekstilnoj i građevinskoj industriji Turski privrednici zainteresovani su za saradnju sa srpskim kompanijama u oblasti automobilske, preh...
Srbija ima ključnu ulogu u Dunavskom regionu Neizbežno je povezivanje zemalja na Dunavu i njihova ekonomska saradnja, rekao je potpredsednik PKS ...
   
Get Adobe Flash player    
   
   


PKSSrbijaSvetZa medije