Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Mart
23/03/2017 - 23/03/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Detaljnije Prijava
 
23/03/2017 - 23/03/2017Info sesija - EU PROGRAMI 2014-2020 (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
24/03/2017 - 24/03/2017Novine u primeni carinskih propisa, carinska tarifa za 2017. godinu (RPK Valjevo)
  Detaljnije Prijava
 
24/03/2017 - 24/03/2017Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Detaljnije Prijava
 
24/03/2017 - 24/03/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
24/03/2017 - 25/03/2017Finansijska analiza
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2017 - 29/03/2017Komunikacija sa teškim strankama (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
31/03/2017 - 31/03/2017QMS Upravljanje rizicima
  Detaljnije Prijava
 
April
05/04/2017 - 05/04/2017Analiza finansijskih izveštaja (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
05/04/2017 - 05/04/2017KAKO BITI PODIZVOĐAČ NA FIDIC UGOVORIMA U SRBIJI
  Detaljnije Prijava
 
07/04/2017 - 07/04/2017Obavljanje poslova referenta zaštite od požara (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
07/04/2017 - 24/06/2017Poreski savetnik (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
10/04/2017 - 10/04/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
11/04/2017 - 11/04/2017Mobing - PK Beograda
  Detaljnije Prijava
 
12/04/2017 - 12/04/2017Zaštita podataka kao segment korporativne bezbednosti (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
18/04/2017 - 18/04/2017Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca u prehrambenoj industriji
  Detaljnije Prijava
 
19/04/2017 - 19/04/2017HОТЕLIЈЕRSKО PОSLОVАNJE - Kako pružiti kvalitetne turističke usluge
  Detaljnije Prijava
 
19/04/2017 - 19/04/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
21/04/2017 - 21/04/2017Odgovornost pravnih subjekata za prekršaje po novom Zakonu o prekršajima i novi sistem sankcija
  Detaljnije Prijava
 
Maj
05/05/2017 - 05/05/2017Interno rešavanje radnih sporova: posredovanje (na primeru mobinga), mirenje, arbitraža
  Detaljnije Prijava
 
09/05/2017 - 09/05/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Detaljnije Prijava
 
10/05/2017 - 11/05/2017RADIONICA: KONTROLING U PRODAJI - KAKO NAGRAĐIVATI PRODAVCE I KUPCE (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
12/05/2017 - 13/05/2017Obuka za izradu projekata u programu HORIZONT 2020 (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
13/05/2017 - 13/05/2017Kurs za samostalnog knjigovođu
  Detaljnije Prijava
 
18/05/2017 - 18/05/2017DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
18/05/2017 - 18/05/2017Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Detaljnije Prijava
 
19/05/2017 - 19/05/2017Uloga i značaj kategorizacije ugostiteljskih objekata u turističkoj ponudi Srbije
  Detaljnije Prijava
 
23/05/2017 - 23/05/2017Upravljanje hemikalijama - CLP/GHS u praksi
  Detaljnije Prijava
 
Jun
08/06/2017 - 08/06/2017Vansudsko rešavanje radnih sporova (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava