Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Septembar
07/09/2017 - 23/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Detaljnije Prijava
 
07/09/2017 - 15/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
12/09/2017 - 12/09/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
12/09/2017 - 13/09/2017Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
13/09/2017 - 13/09/2017Bezbednost IT infrastrukture (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
16/09/2017 - 16/09/2017Sistem bezbednosti informacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
20/09/2017 - 20/09/2017Komunikacija sa teškim strankama (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
20/09/2017 - 20/09/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
21/09/2017 - 21/09/2017DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
21/09/2017 - 21/09/2017Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Detaljnije Prijava
 
21/09/2017 - 21/09/2017Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
22/09/2017 - 22/09/2017Uspostavljanje interne revizije u preduzećima (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
23/09/2017 - 25/11/2017Kurs za samostalnog knjigovođu (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
25/09/2017 - 29/09/2017EU PROJEKTI OD A DO Z (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
26/09/2017 - 26/09/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
26/09/2017 - 11/11/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
29/09/2017 - 30/09/2017Javni nastup (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
29/09/2017 - 29/09/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
29/09/2017 - 29/09/2017ISO 9001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 9001:2008
  Detaljnije Prijava
 
30/09/2017 - 30/09/2017Obaveze i odgovornosti zastupnika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
30/09/2017 - 30/09/2017Obaveze i odgovornosti posrednika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
Oktobar
04/10/2017 - 04/10/2017Kako postati vrhunski prodavac (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
06/10/2017 - 06/10/2017Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
06/10/2017 - 06/10/2017Digitalni marketing i brending na društvenim mrežama
  Detaljnije Prijava
 
10/10/2017 - 10/10/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
11/10/2017 - 11/10/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
12/10/2017 - 26/10/2017Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Detaljnije Prijava
 
12/10/2017 - 27/10/2017obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Detaljnije Prijava
 
12/10/2017 - 27/10/2017obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju- 60 časova obuke
  Detaljnije Prijava
 
20/10/2017 - 20/10/2017Interno rešavanje radnih sporova: posredovanje (na primeru mobinga), mirenje, arbitraža
  Detaljnije Prijava
 
25/10/2017 - 25/10/2017Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama - RPK Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
25/10/2017 - 25/10/2017ISO 14001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 14001:2004
  Detaljnije Prijava
 
Novembar
01/11/2017 - 01/11/2017Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
03/11/2017 - 03/11/2017Devizno poslovanje - dostavljanje izveštaja NBS (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
11/11/2017 - 11/11/2017Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
18/11/2017 - 18/11/2017Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Detaljnije Prijava
 
23/11/2017 - 23/11/2017Unapredite proces nabavke - Obezbedite i kontrolišite kvalitet
  Detaljnije Prijava
 
Decembar
14/12/2017 - 14/12/2017Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
16/12/2017 - 16/12/2017Vansudsko rešavanje radnih sporova
  Detaljnije Prijava