Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Maj
23/05/2018 - 23/05/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
23/05/2018 - 23/05/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
23/05/2018 - 23/05/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja (RPK Kraguejvac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigu
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
24/05/2018 - 24/05/2018OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE - Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Detaljnije Prijava
 
25/05/2018 - 25/05/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
25/05/2018 - 25/05/2018Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
26/05/2018 - 26/05/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - RPK Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
26/05/2018 - 26/05/2018Prevare u osiguranju - RPK Kraljevo - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
26/05/2018 - 26/05/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju (RPK Leskovac)- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
28/05/2018 - 28/05/2018Prevare u osiguranju Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
28/05/2018 - 28/05/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
29/05/2018 - 29/05/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
29/05/2018 - 29/05/2018Uticaj poreza na uspešnost poslovanja preduzetnika - ostvarite uštede odabirom najpovoljnijeg poreskog modela
  Detaljnije Prijava
 
30/05/2018 - 30/05/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
30/05/2018 - 30/05/2018Bezbednost IT infrastrukture (RPK Niš)
  Detaljnije Prijava
 
30/05/2018 - 30/05/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
Jun
02/06/2018 - 02/06/2018Prevare u osiguranju (RPK Užice) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
05/06/2018 - 05/06/2018Bezbednost IT infrastrukture (RPK Kragujevac)
  Detaljnije Prijava
 
06/06/2018 - 06/06/2018Analiza finansijskih izveštaja
  Detaljnije Prijava
 
12/06/2018 - 12/06/2018Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode
  Detaljnije Prijava
 
18/06/2018 - 25/06/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Detaljnije Prijava