Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Jul
31/07/2018 - 31/07/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Užice)
  Detaljnije Prijava
 
Avgust
01/08/2018 - 01/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Leskovac)
  Detaljnije Prijava
 
01/08/2018 - 01/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Valjevo)
  Detaljnije Prijava
 
03/08/2018 - 03/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Kruševac)
  Detaljnije Prijava
 
08/08/2018 - 08/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Niš)
  Detaljnije Prijava
 
29/08/2018 - 29/08/2018OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE - Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RPK Subotica)
  Detaljnije Prijava
 
Septembar
04/09/2018 - 04/09/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
06/09/2018 - 06/09/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
07/09/2018 - 07/09/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
12/09/2018 - 12/09/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
13/09/2018 - 13/09/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
14/09/2018 - 14/09/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
15/09/2018 - 15/09/2018Nove informacione tehnologije (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
15/09/2018 - 03/11/2018Kurs za samostalnog knjigovođu
  Detaljnije Prijava
 
18/09/2018 - 18/09/2018Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Detaljnije Prijava
 
19/09/2018 - 19/09/2018Analiza finansijskih izveštaja (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
19/09/2018 - 19/09/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
20/09/2018 - 28/09/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Detaljnije Prijava
 
20/09/2018 - 20/09/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
22/09/2018 - 22/09/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
25/09/2018 - 25/09/2018Akreditacija laboratorija u skladu sa zahtevima ISO/IEC 17025
  Detaljnije Prijava
 
25/09/2018 - 25/09/2018Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada
  Detaljnije Prijava
 
26/09/2018 - 26/09/2018Insajderska pretnja
  Detaljnije Prijava
 
26/09/2018 - 26/09/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Detaljnije Prijava
 
27/09/2018 - 28/09/2018Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
  Detaljnije Prijava
 
Oktobar
02/10/2018 - 02/10/2018Skladišni prostori - projektovanje, organizacija, mapiranje u sistemima logistike
  Detaljnije Prijava
 
03/10/2018 - 03/10/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
04/10/2018 - 04/10/2018Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
05/10/2018 - 05/10/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Detaljnije Prijava
 
05/10/2018 - 08/12/2018Poreski savetnik
  Detaljnije Prijava
 
08/10/2018 - 12/10/2018EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
09/10/2018 - 09/10/2018QMS Upravljanje rizicima
  Detaljnije Prijava
 
09/10/2018 - 09/10/2018Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 26/10/2018Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 26/10/2018Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 25/10/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 11/10/2018Kako postati vrhunski prodavac
  Detaljnije Prijava
 
16/10/2018 - 16/10/2018Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca u prehrambenoj industriji
  Detaljnije Prijava
 
17/10/2018 - 17/10/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
18/10/2018 - 18/10/2018Standardi bezbednosti poslovne organizacije - primena i dokumentovanje
  Detaljnije Prijava
 
23/10/2018 - 23/10/2018Praćenje zadovoljstva korisnika kroz postupanje sa prigovorima
  Detaljnije Prijava
 
30/10/2018 - 30/10/2018ISO 9001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 9001:2008
  Detaljnije Prijava
 
31/10/2018 - 31/10/2018Analiza finansijskih izveštaja
  Detaljnije Prijava
 
Novembar
03/11/2018 - 22/12/2018Kurs za samostalnog knjigovođu
  Detaljnije Prijava
 
06/11/2018 - 06/11/2018ISO 14001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 14001:2004
  Detaljnije Prijava
 
13/11/2018 - 13/11/2018Devizno poslovanje - dostavljanje izveštaja NBS
  Detaljnije Prijava
 
28/11/2018 - 28/11/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
Decembar
04/12/2018 - 04/12/2018GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Detaljnije Prijava
 
10/12/2018 - 14/12/2018EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
14/12/2018 - 14/12/2018Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja
  Detaljnije Prijava