Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Maj
04/05/2017 - 04/05/2017Alati u teškim pregovorima sa velikim kupcima (PK Beograda)
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
05/05/2017 - 05/05/2017Interno rešavanje radnih sporova: posredovanje (na primeru mobinga), mirenje, arbitraža
  Detaljnije Prijava
 
08/05/2017 - 15/05/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
09/05/2017 - 09/05/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
09/05/2017 - 09/05/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017. god. (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
10/05/2017 - 10/05/2017Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
10/05/2017 - 11/05/2017RADIONICA: KONTROLING U PRODAJI - KAKO NAGRAĐIVATI PRODAVCE I KUPCE (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
11/05/2017 - 11/05/2017Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. god. i popunjavanje poreske prijave - Obrazac PPDG-2R (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
11/05/2017 - 11/05/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja (RPK Valjevo)
  Detaljnije Prijava
 
12/05/2017 - 13/05/2017Obuka za izradu projekata u programu HORIZONT 2020 (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
13/05/2017 - 13/05/2017Kurs za samostalnog knjigovođu
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
17/05/2017 - 17/05/2017Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta
  Detaljnije Prijava
 
17/05/2017 - 17/05/2017Uspostavljanje interne revizije u preduzećima (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
18/05/2017 - 18/05/2017DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
18/05/2017 - 18/05/2017Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Detaljnije Prijava
 
19/05/2017 - 19/05/2017Uloga i značaj kategorizacije ugostiteljskih objekata u turističkoj ponudi Srbije
  Detaljnije Prijava
 
19/05/2017 - 19/05/2017Bezbednost IT infrastrukture (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
22/05/2017 - 26/05/2017EU PROJEKTI OD A DO Z (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
23/05/2017 - 23/05/2017Upravljanje hemikalijama - CLP/GHS u praksi
  Detaljnije Prijava
 
23/05/2017 - 23/05/2017Energetska efikasnost - kako optimalno koristiti energiju i ostvariti uštede (RPK Valjevo)
  Detaljnije Prijava
 
26/05/2017 - 26/05/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
27/05/2017 - 27/05/2017Obaveze i odgovornosti zastupnika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
27/05/2017 - 27/05/2017Obaveze i odgovornosti posrednika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
29/05/2017 - 29/05/2017Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta(RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
29/05/2017 - 29/05/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
30/05/2017 - 30/05/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
31/05/2017 - 31/05/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
31/05/2017 - 31/05/2017Upravljanje stresom (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
31/05/2017 - 31/05/2017Nabavka kvalitetne usluge privatnog obezbeđenja
  Detaljnije Prijava
 
Jun
01/06/2017 - 01/06/2017Digitalni marketing i brending na društvenim mrežama (PRK Kragujevac)
  Detaljnije Prijava
 
03/06/2017 - 03/06/2017Naplata potraživanja u stečaju (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
07/06/2017 - 07/06/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
07/06/2017 - 07/06/2017HОТЕLIЈЕRSKО PОSLОVАNJE - Kako pružiti kvalitetne turističke usluge
  Detaljnije Prijava
 
07/06/2017 - 07/06/2017Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
08/06/2017 - 08/06/2017Vansudsko rešavanje radnih sporova (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
09/06/2017 - 09/06/2017QMS Upravljanje rizicima
  Detaljnije Prijava
 
09/06/2017 - 12/06/2017Javni nastup (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
16/06/2017 - 16/06/2017Bezbednost mobilnih uređaja i WIFI mreža (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava