Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Mart
26/03/2019 - 26/03/2019Nematerijalna šteta,medicinski deo,putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i
  Detaljnije Prijava
 
27/03/2019 - 27/03/2019Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Detaljnije Prijava
 
27/03/2019 - 27/03/2019Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave
  Detaljnije Prijava
 
27/03/2019 - 27/03/2019Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
28/03/2019 - 28/03/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete RPK NIŠ- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zast
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
28/03/2019 - 18/04/2019Bezbednost poslovnih informacionih sistema
  Detaljnije Prijava
 
28/03/2019 - 28/03/2019Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti predviđene internim aktom
  Detaljnije Prijava
 
28/03/2019 - 28/03/2019Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 29/03/2019Biznis plan - alat za unapređenje poslovnih rezultata
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 29/03/2019Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 29/03/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 29/03/2019Proces i koraci etičkog hakovanja
  Detaljnije Prijava
 
30/03/2019 - 30/03/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja (RPK Sremska Mitrovica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
April
02/04/2019 - 02/04/2019Ugovor o osiguranju na daljinu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
03/04/2019 - 03/04/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
03/04/2019 - 03/04/2019Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Zrenjanin) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
03/04/2019 - 03/04/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete (RPK Požarevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 04/04/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 04/04/2019Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 16/04/2019Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 16/04/2019Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova obuke
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 15/04/2019Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
05/04/2019 - 05/04/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
06/04/2019 - 06/04/2019Digitalizacija i osiguranje (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
06/04/2019 - 06/04/2019Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete (RPK Užice) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
08/04/2019 - 08/04/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
08/04/2019 - 19/04/2019Dvojno knjigovodstvo za preduzetnike
  Detaljnije Prijava
 
09/04/2019 - 10/04/2019Finansije za nefinansijere - RPK Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
09/04/2019 - 09/04/2019Osiguranje za tuđ račun (RPK Valjevo)-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
09/04/2019 - 09/04/2019Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
10/04/2019 - 10/04/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zast
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
10/04/2019 - 10/04/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja(RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
11/04/2019 - 11/04/2019Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
11/04/2019 - 11/04/2019Nematerijalna šteta,medicinski deo,putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih
  Detaljnije Prijava
 
11/04/2019 - 12/04/2019Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing/sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama (RPK Užice)
  Detaljnije Prijava
 
11/04/2019 - 12/04/2019Specijalistički treninzi za rad u Excel-u - Alati namenjeni analizi podataka - Pivot Tabele
  Detaljnije Prijava
 
12/04/2019 - 12/04/2019Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
13/04/2019 - 22/04/2019Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Detaljnije Prijava
 
15/04/2019 - 15/04/2019Ugovor o osiguranju na daljinu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
16/04/2019 - 17/04/2019Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
  Detaljnije Prijava
 
16/04/2019 - 16/04/2019Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
16/04/2019 - 16/04/2019Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Detaljnije Prijava
 
16/04/2019 - 16/04/2019Veštine vrhunskih prodavaca - RPK Kragujevac
  Detaljnije Prijava
 
17/04/2019 - 17/04/2019Osiguranje za tuđ račun-Novi Sad-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
17/04/2019 - 17/04/2019Nematerijalna šteta,medicinski deo,putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
17/04/2019 - 30/05/2019Finansije u praksi - osnovne finansije
  Detaljnije Prijava
 
18/04/2019 - 19/04/2019Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu
  Detaljnije Prijava
 
19/04/2019 - 19/04/2019Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Detaljnije Prijava
 
19/04/2019 - 19/04/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja (RPK Kruševac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
19/04/2019 - 20/04/2019Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing/sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama (Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
22/04/2019 - 29/05/2019POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV
  Detaljnije Prijava
 
23/04/2019 - 23/04/2019QMS Upravljanje rizicima
  Detaljnije Prijava
 
23/04/2019 - 23/04/2019Faze i metode digitalne forenzičke istrage
  Detaljnije Prijava
 
24/04/2019 - 24/04/2019Analiza finansijskih izveštaja
  Detaljnije Prijava
 
24/04/2019 - 24/04/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
24/04/2019 - 24/04/2019Osiguranje za tuđ račun-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
Maj
07/05/2019 - 18/06/2019Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Detaljnije Prijava
 
10/05/2019 - 10/05/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja (RPK Valjevo)- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
10/05/2019 - 10/05/2019Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Detaljnije Prijava
 
10/05/2019 - 24/05/2019Napredne veštine pregovaranja, komunikacije i prodaje
  Detaljnije Prijava
 
11/05/2019 - 22/06/2019Kurs za samostalnog knjigovođu
  Detaljnije Prijava
 
11/05/2019 - 11/05/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - Kraljevo - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
13/05/2019 - 13/05/2019Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
13/05/2019 - 18/05/2019EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
14/05/2019 - 14/05/2019Savremeni menadžer - RPK Kragujevac
  Detaljnije Prijava
 
20/05/2019 - 28/05/2019Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
23/05/2019 - 23/05/2019PRODAJA - KAKO DO NOVIH KLIJENATA
  Detaljnije Prijava
 
28/05/2019 - 28/05/2019Specičnosti finansija u IT sektoru
  Detaljnije Prijava
 
29/05/2019 - 30/05/2019Kontroling u proizvodnim kompanijama
  Detaljnije Prijava