Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Oktobar
18/10/2017 - 18/10/2017Komunikacija sa teškim strankama (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
19/10/2017 - 19/10/2017Korporativno upravljanje u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim privrednim društvima
  Detaljnije Prijava
 
19/10/2017 - 04/11/2017Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke (RPK Subotica)
  Detaljnije Prijava
 
19/10/2017 - 19/10/2017Zašto je sada vreme za hedžing?
  Detaljnije Prijava
 
20/10/2017 - 31/10/2017Obuka za profesionalnog upravnika (RPK Zaječar)
  Detaljnije Prijava
 
20/10/2017 - 21/10/2017FINANSIJSKA ANALIZA I (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
20/10/2017 - 20/10/2017Interno rešavanje radnih sporova: posredovanje (na primeru mobinga), mirenje, arbitraža
  Detaljnije Prijava
 
23/10/2017 - 23/10/2017Kako postati vrhunski prodavac (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
23/10/2017 - 27/10/2017HEDŽING U PRAKSI
  Detaljnije Prijava
 
25/10/2017 - 25/10/2017Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama - RPK Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
25/10/2017 - 25/10/2017ISO 14001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 14001:2004
  Detaljnije Prijava
 
26/10/2017 - 02/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika (RPK Užice)
  Detaljnije Prijava
 
26/10/2017 - 26/10/2017Upravljanje ljudskim resursima - RPK Kraljevo
  Detaljnije Prijava
 
27/10/2017 - 27/10/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Detaljnije Prijava
 
28/10/2017 - 02/12/2017Škola digitalnog marketinga 2.0 (PK Beograd)
  Detaljnije Prijava
 
30/10/2017 - 03/11/2017Kurs za trgovanje na finansijskim tržištima
  Detaljnije Prijava
 
30/10/2017 - 04/11/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
30/10/2017 - 07/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Niš
  Detaljnije Prijava
 
31/10/2017 - 31/10/2017Info sesija - EU PROGRAMI 2014-2020 (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
Novembar
01/11/2017 - 01/11/2017Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
01/11/2017 - 08/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Pančevo
  Detaljnije Prijava
 
02/11/2017 - 02/11/2017OPTIMALAN PORESKI MODEL ZA PREDUZETNIKE
  Detaljnije Prijava
 
03/11/2017 - 03/11/2017Devizno poslovanje - dostavljanje izveštaja NBS (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
03/11/2017 - 03/11/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
06/11/2017 - 06/11/2017Praćenje zadovoljstva korisnika kroz postupanje sa prigovorima
  Detaljnije Prijava
 
08/11/2017 - 08/11/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
09/11/2017 - 09/11/2017QMS Upravljanje rizicima
  Detaljnije Prijava
 
09/11/2017 - 09/11/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
10/11/2017 - 10/11/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
11/11/2017 - 23/12/2017Kurs za samostalnog knjigovođu (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
16/11/2017 - 16/11/2017Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
18/11/2017 - 18/11/2017Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Detaljnije Prijava
 
23/11/2017 - 23/11/2017Unapredite proces nabavke - Obezbedite i kontrolišite kvalitet
  Detaljnije Prijava
 
24/11/2017 - 25/11/2017FINANSIJSKA ANALIZA II (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
Decembar
08/12/2017 - 08/12/2017GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Detaljnije Prijava
 
11/12/2017 - 15/12/2017EU PROJEKTI OD A DO Z (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
12/12/2017 - 13/12/2017Kontroling u proizvodnim kompanijama (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
12/12/2017 - 13/12/2017Test seminar
  Detaljnije Prijava
 
14/12/2017 - 14/12/2017Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava
 
15/12/2017 - 15/12/2017Digitalni marketing i brending na društvenim mrežama
  Detaljnije Prijava
 
16/12/2017 - 16/12/2017Vansudsko rešavanje radnih sporova
  Detaljnije Prijava
 
25/12/2017 - 27/12/2017Microsoft Project Professional 2013 - Alat za upravljanje projektima (PK Beograda)
  Detaljnije Prijava