Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Septembar
21/09/2018 - 21/09/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
21/09/2018 - 21/09/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
25/09/2018 - 25/09/2018Akreditacija laboratorija u skladu sa zahtevima ISO/IEC 17025
  Detaljnije Prijava
 
25/09/2018 - 25/09/2018Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada
  Detaljnije Prijava
 
25/09/2018 - 25/09/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
26/09/2018 - 26/09/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
26/09/2018 - 26/09/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
26/09/2018 - 26/09/2018Insajderska pretnja
  Detaljnije Prijava
 
27/09/2018 - 27/09/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
27/09/2018 - 27/09/2018Biznis plan - alat za unapređenje poslovnih rezultata
  Detaljnije Prijava
 
27/09/2018 - 28/09/2018Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
  Detaljnije Prijava
 
28/09/2018 - 28/09/2018Položaj pravnih lica, preduzetnika i drugih odgovornih lica pred prekršajnim sudom u sudskom postupku za prekršaj
  Detaljnije Prijava
 
28/09/2018 - 28/09/2018Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Detaljnije Prijava
 
28/09/2018 - 28/09/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
29/09/2018 - 29/09/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
29/09/2018 - 29/09/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Užice) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
Oktobar
01/10/2018 - 01/10/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Niš) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
02/10/2018 - 02/10/2018Skladišni prostori - projektovanje, organizacija, mapiranje u sistemima logistike
  Detaljnije Prijava
 
02/10/2018 - 02/10/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
03/10/2018 - 03/10/2018Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Detaljnije Prijava
 
03/10/2018 - 03/10/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
03/10/2018 - 03/10/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Niš) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
04/10/2018 - 05/10/2018Finansije za nefinansijere
  Detaljnije Prijava
 
04/10/2018 - 04/10/2018Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
05/10/2018 - 05/10/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Detaljnije Prijava
 
05/10/2018 - 08/12/2018Poreski savetnik
  Detaljnije Prijava
 
05/10/2018 - 05/10/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
05/10/2018 - 27/10/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
08/10/2018 - 12/10/2018EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
09/10/2018 - 09/10/2018QMS Upravljanje rizicima
  Detaljnije Prijava
 
09/10/2018 - 09/10/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
09/10/2018 - 09/10/2018Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
09/10/2018 - 09/10/2018Veštine vrhunskih prodavaca - RPK Kragujevac
  Detaljnije Prijava
 
10/10/2018 - 10/10/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
10/10/2018 - 10/10/2018Kreiranje, razvoj i promocija turističke ponude u ruralnom i seoskom turizmu Srbije
  Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 11/10/2018Kako postati vrhunski prodavac
  Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 25/10/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 26/10/2018Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
11/10/2018 - 26/10/2018Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
12/10/2018 - 26/10/2018Napredne veštine pregovaranja, komunikacije i prodaje
  Detaljnije Prijava
 
12/10/2018 - 12/10/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
12/10/2018 - 12/10/2018Faze i metode digitalne forenzičke istrage
  Detaljnije Prijava
 
13/10/2018 - 13/10/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
15/10/2018 - 15/10/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
15/10/2018 - 15/10/2018Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Detaljnije Prijava
 
16/10/2018 - 20/10/2018OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE
  Detaljnije Prijava
 
16/10/2018 - 16/10/2018Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca u prehrambenoj industriji
  Detaljnije Prijava
 
17/10/2018 - 17/10/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
18/10/2018 - 18/10/2018Standardi bezbednosti poslovne organizacije - primena i dokumentovanje
  Detaljnije Prijava
 
18/10/2018 - 18/10/2018Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Detaljnije Prijava
 
19/10/2018 - 19/10/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
23/10/2018 - 23/10/2018Praćenje zadovoljstva korisnika kroz postupanje sa prigovorima
  Detaljnije Prijava
 
24/10/2018 - 25/10/2018Celovit pristup uspešnom rukovođenju: pravni, emocionalni i socijalni okvir
  Detaljnije Prijava
 
25/10/2018 - 25/10/2018Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Detaljnije Prijava
 
30/10/2018 - 30/10/2018ISO 9001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 9001:2008
  Detaljnije Prijava
 
31/10/2018 - 31/10/2018Analiza finansijskih izveštaja
  Detaljnije Prijava
 
Novembar
01/11/2018 - 02/11/2018Upravljanje nabavkom i zalihama
  Detaljnije Prijava
 
02/11/2018 - 02/11/2018Interno rešavanje radnih sporova: posredovanje (na primeru mobinga), mirenje, arbitraža
  Detaljnije Prijava
 
03/11/2018 - 22/12/2018Kurs za samostalnog knjigovođu
  Detaljnije Prijava
 
06/11/2018 - 06/11/2018Savremeni menadžer - RPK Kragujevac
  Detaljnije Prijava
 
06/11/2018 - 06/11/2018ISO 14001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 14001:2004
  Detaljnije Prijava
 
08/11/2018 - 08/11/2018Proces i koraci etičkog hakovanja
  Detaljnije Prijava
 
13/11/2018 - 13/11/2018Devizno poslovanje - dostavljanje izveštaja NBS
  Detaljnije Prijava
 
15/11/2018 - 15/11/2018Obavljanje poslova referenta zaštite od požara
  Detaljnije Prijava
 
28/11/2018 - 28/11/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
Decembar
04/12/2018 - 04/12/2018GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Detaljnije Prijava
 
10/12/2018 - 14/12/2018EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
13/12/2018 - 13/12/2018Vansudsko rešavanje radnih sporova
  Detaljnije Prijava
 
14/12/2018 - 14/12/2018Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja
  Detaljnije Prijava