Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara       Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Februar
24/02/2017 - 24/02/201724.02.2017 - Energetska efikasnost - kako optimalno koristiti energiju i ostvariti uštede
  Detaljnije Prijava
 
27/02/2017 - 27/02/201727.02.2017 - Izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit (RPK Niš)
  Detaljnije Prijava
 
28/02/2017 - 28/02/201728.02.2017 - Izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
Mart
03/03/2017 - 03/03/201703.03.2017 - Digitalni marketing i brending na društvenim mrežama
  Detaljnije Prijava
 
07/03/2017 - 07/03/201707.03.2017 - Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode
  Detaljnije Prijava
 
09/03/2017 - 10/03/201709-10.03.2017 - Radionica - Kontroling u prodaji
  Detaljnije Prijava
 
09/03/2017 - 10/03/201709-10.03.2017 - Osposobljavanje rukovodilaca i članova HACCP tima (RPK Kraljevo)
  Detaljnije Prijava
 
15/03/2017 - 15/03/201715.03.2017 - Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
16/03/2017 - 16/03/201716.03.2017 - Položaj pravnih subjekata pred prekršajnim sudom po novim propisima u sudskom postupku
  Detaljnije Prijava
 
17/03/2017 - 17/03/201717.03.2017 - Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca u prehrambenoj industriji
  Detaljnije Prijava
 
17/03/2017 - 17/03/201717.03 - Komunikacija sa teškim strankama (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
20/03/2017 - 20/03/201720.03.2017 - Kako da uvezete repromaterijal i ostvarite pravo da ne platite carinu i PDV - Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada
  Detaljnije Prijava
 
23/03/2017 - 23/03/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Detaljnije Prijava
 
24/03/2017 - 24/03/201724.03.2017 - Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
24/03/2017 - 25/03/201724-25.03.2017 - Finansijska analiza
  Detaljnije Prijava
 
31/03/2017 - 31/03/201731.03.2017 - QMS Upravljanje rizicima
  Detaljnije Prijava
 
April
05/04/2017 - 05/04/2017KAKO BITI PODIZVOĐAČ NA FIDIC UGOVORIMA U SRBIJI
  Detaljnije Prijava
 
21/04/2017 - 21/04/201721.04.2017 - Odgovornost pravnih subjekata za prekršaje po novom Zakonu o prekršajima i novi sistem sankcija
  Detaljnije Prijava