Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Januar
31/01/2019 - 31/01/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
Februar
02/02/2019 - 02/02/2019Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja
  Detaljnije Prijava
 
04/02/2019 - 04/02/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zast
  Detaljnije Prijava
 
06/02/2019 - 06/02/2019ISO 45001:2018 – Primena u organizaciji sistema bezbednosti i zaštite na radu (RPK Zaječar)
  Detaljnije Prijava
 
11/02/2019 - 11/02/2019Nematerijalna šteta,medicinski deo,putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posr. i zast.
  Detaljnije Prijava
 
13/02/2019 - 13/02/2019KAKO DA VAM KNJIGOVOĐA BUDE VAŽAN SARADNIK, A NE TROŠAK
  Detaljnije Prijava
 
13/02/2019 - 13/02/2019Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Detaljnije Prijava
 
14/02/2019 - 14/02/2019Ugovor o osiguranju na daljinu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
16/02/2019 - 16/02/2019Digitalizacija i osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
18/02/2019 - 27/02/2019Obuka za profesionalnog upravnika
  Detaljnije Prijava
 
19/02/2019 - 19/02/2019Kako na brz i efikasan način da dobijete kredit od banke (sa osvrtom na bonitet malih i srednjih preduzeća)
  Detaljnije Prijava
 
19/02/2019 - 21/03/2019POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV
  Detaljnije Prijava
 
22/02/2019 - 23/02/2019Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Detaljnije Prijava
 
22/02/2019 - 11/03/2019Napredne veštine pregovaranja, komunikacije i prodaje
  Detaljnije Prijava
 
26/02/2019 - 26/02/2019Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Detaljnije Prijava
 
26/02/2019 - 26/02/2019Proces i koraci etičkog hakovanja - RPK Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
27/02/2019 - 27/02/2019VEŠTINE PREZENTOVANJA
  Detaljnije Prijava
 
28/02/2019 - 28/02/2019ISO 45001:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
  Detaljnije Prijava
 
Mart
04/03/2019 - 08/03/2019EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
07/03/2019 - 07/03/2019Faze i metode digitalne forenzičke istrage
  Detaljnije Prijava
 
09/03/2019 - 20/04/2019Kurs za samostalnog knjigovođu
  Detaljnije Prijava
 
13/03/2019 - 13/03/2019PRODAJA - KAKO DO NOVIH KLIJENATA
  Detaljnije Prijava
 
19/03/2019 - 19/03/2019Obavljanje poslova referenta zaštite od požara
  Detaljnije Prijava
 
20/03/2019 - 20/03/2019Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 29/03/2019Proces i koraci etičkog hakovanja - RPK Novi Sad
  Detaljnije Prijava