Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Novembar
16/11/2018 - 16/11/2018Kreiranje, razvoj i promocija turističke ponude u ruralnom i seoskom turizmu Srbije
  Detaljnije Prijava
 
16/11/2018 - 16/11/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
17/11/2018 - 17/11/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
19/11/2018 - 19/11/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
20/11/2018 - 20/11/2018Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave
  Detaljnije Prijava
 
20/11/2018 - 20/11/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
21/11/2018 - 21/11/2018Prevare u osiguranju Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
21/11/2018 - 19/12/2018POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV
  Detaljnije Prijava
 
22/11/2018 - 22/11/2018Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode
  Detaljnije Prijava
 
22/11/2018 - 22/11/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
23/11/2018 - 24/11/2018Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Detaljnije Prijava
 
23/11/2018 - 23/11/2018Biznis plan - alat za unapređenje poslovnih rezultata
  Detaljnije Prijava
 
23/11/2018 - 23/11/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
24/11/2018 - 24/11/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja (RPK Subotica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigura
  Detaljnije Prijava
 
24/11/2018 - 24/11/2018Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja
  Detaljnije Prijava
 
26/11/2018 - 06/12/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Detaljnije Prijava
 
26/11/2018 - 26/11/2018Kriterijumi banaka u postupku kreditiranja privrede sa osvrtom na bonitet preduzeća
  Detaljnije Prijava
 
27/11/2018 - 28/11/2018Finansije za nefinansijere - RPK Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
27/11/2018 - 27/11/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju RPK Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
28/11/2018 - 28/11/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-Novi Sad-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika
  Detaljnije Prijava
 
28/11/2018 - 28/11/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
28/11/2018 - 28/11/2018Interno rešavanje radnih sporova: posredovanje (na primeru mobinga), mirenje, arbitraža
  Detaljnije Prijava
 
Decembar
04/12/2018 - 04/12/2018GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Detaljnije Prijava
 
06/12/2018 - 06/12/2018Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja
  Detaljnije Prijava
 
06/12/2018 - 06/12/2018Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Detaljnije Prijava
 
07/12/2018 - 07/12/2018Naknada nematerijalne štete (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
10/12/2018 - 14/12/2018EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
11/12/2018 - 11/12/2018Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
11/12/2018 - 11/12/2018KAKO DA VAM KNJIGOVOĐA BUDE VAŽAN SARADNIK, A NE TROŠAK
  Detaljnije Prijava
 
12/12/2018 - 12/12/2018KAKO NOVA PORESKA „BEPS (Base erosion and profit shifting)“ PRAVILA UTIČU NA VAŠE POSLOVANJE
  Detaljnije Prijava
 
12/12/2018 - 12/12/2018Proces i koraci etičkog hakovanja
  Detaljnije Prijava
 
13/12/2018 - 13/12/2018Vansudsko rešavanje radnih sporova
  Detaljnije Prijava
 
13/12/2018 - 13/12/2018Kontrola mrežnog saobraćaja alatom Wireshark - Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
14/12/2018 - 14/12/2018Samostalno upravljanje marketingom malog preduzeća
  Detaljnije Prijava