Назив семинара:Bezbednost mobilnih uređaja i WIFI mreža (PK Beograda)
Термини семинара: