Назив семинара:Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta(RPK Novi Sad)
Термини семинара: