Назив семинара:Uspostavljanje interne revizije u preduzećima (RPK Novi Sad)
Термини семинара: