Назив семинара:Alati u teškim pregovorima sa velikim kupcima (PK Beograda)
Термини семинара: