Назив семинара:Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta
Термини семинара: