Назив семинара:Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta (RPK Niš)
Термини семинара: