Назив семинара:Bezbednost IT infrastrukture (RPK Novi Sad)
Термини семинара: