Назив семинара:Interno rešavanje radnih sporova: posredovanje (na primeru mobinga), mirenje, arbitraža
Термини семинара: