Назив семинара:Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
Термини семинара: