Назив семинара:Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
Термини семинара: