14/02/2019 - 14/02/2019Ugovor o osiguranju na daljinu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
14/02/2019 - 14/02/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
13/02/2019 - 13/02/2019KAKO DA VAM KNJIGOVOĐA BUDE VAŽAN SARADNIK, A NE TROŠAK
  Детаљније
 
13/02/2019 - 13/02/2019Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Детаљније
 
13/02/2019 - 13/02/2019Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
11/02/2019 - 11/02/2019Nematerijalna šteta,medicinski deo,putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i
  Детаљније
 
07/02/2019 - 07/02/2019Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
06/02/2019 - 06/02/2019ISO 45001:2018 – Primena u organizaciji sistema bezbednosti i zaštite na radu (RPK Zaječar)
  Детаљније
 
04/02/2019 - 04/02/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zast
  Детаљније
 
02/02/2019 - 02/02/2019Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja
  Детаљније
 
31/01/2019 - 31/01/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/01/2019 - 30/01/2019Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
19/01/2019 - 27/01/2019Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
27/12/2018 - 27/12/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
26/12/2018 - 26/12/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
24/12/2018 - 24/12/2018ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/12/2018 - 22/12/2018Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave
  Детаљније
 
18/12/2018 - 28/12/2018PRELAZAK SA PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO
  Детаљније
 
18/12/2018 - 18/12/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
17/12/2018 - 17/12/2018ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/12/2018 - 15/12/2018Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
14/12/2018 - 14/12/2018PRODAJA - KAKO DO NOVIH KLIJENATA
  Детаљније
 
14/12/2018 - 14/12/2018Samostalno upravljanje marketingom malog preduzeća
  Детаљније
 
14/12/2018 - 14/12/2018Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja
  Детаљније
 
14/12/2018 - 14/12/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/12/2018 - 13/12/2018Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Детаљније
 
13/12/2018 - 13/12/2018Vansudsko rešavanje radnih sporova
  Детаљније
 
13/12/2018 - 13/12/2018Kontrola mrežnog saobraćaja alatom Wireshark - Novi Sad
  Детаљније
 
13/12/2018 - 13/12/2018VEŠTINE PREZENTOVANJA
  Детаљније
 
12/12/2018 - 12/12/2018UPRAVLJANJE STRESOM
  Детаљније
 
12/12/2018 - 12/12/2018KAKO NOVA PORESKA „BEPS (Base erosion and profit shifting)“ PRAVILA UTIČU NA VAŠE POSLOVANJE
  Детаљније
 
12/12/2018 - 12/12/2018Proces i koraci etičkog hakovanja - Novi Sad
  Детаљније
 
11/12/2018 - 11/12/2018VEŠTINA KOMUNIKACIJE
  Детаљније
 
11/12/2018 - 11/12/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
11/12/2018 - 11/12/2018Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
10/12/2018 - 10/12/2018Upravljanje prodajom u bankama i osiguravajućim kućama
  Детаљније
 
10/12/2018 - 14/12/2018EU Projekti od A od Z
  Детаљније
 
08/12/2018 - 20/12/2018PRELAZAK SA PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO(RPKNS)
  Детаљније
 
07/12/2018 - 07/12/2018KAKO DO NOVIH KLIJENATA - Novi Sad
  Детаљније
 
07/12/2018 - 07/12/2018Naknada nematerijalne štete (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
06/12/2018 - 06/12/2018Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja
  Детаљније
 
06/12/2018 - 06/12/2018VEŠTINE PREZENTOVANJA- Novi Sad
  Детаљније
 
06/12/2018 - 27/12/2018POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV
  Детаљније
 
06/12/2018 - 06/12/2018Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Детаљније
 
05/12/2018 - 05/12/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
05/12/2018 - 05/12/2018UPRAVLJANJE STRESOM - Novi Sad
  Детаљније
 
04/12/2018 - 04/12/2018VEŠTINA KOMUNIKACIJE- Novi Sad
  Детаљније
 
04/12/2018 - 04/12/2018GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Детаљније
 
03/12/2018 - 15/12/2018ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/11/2018 - 30/11/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/11/2018 - 28/11/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/11/2018 - 28/11/2018Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti predviđene internim aktom
  Детаљније
 
28/11/2018 - 28/11/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
28/11/2018 - 28/11/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-Novi Sad-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika
  Детаљније
 
27/11/2018 - 28/11/2018Finansije za nefinansijere - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
27/11/2018 - 27/11/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/11/2018 - 26/11/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/11/2018 - 06/12/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
26/11/2018 - 26/11/2018Kriterijumi banaka u postupku kreditiranja privrede sa osvrtom na bonitet preduzeća
  Детаљније
 
24/11/2018 - 24/11/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja (RPK Subotica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigura
  Детаљније
 
24/11/2018 - 24/11/2018Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja
  Детаљније
 
24/11/2018 - 24/11/2018Elektronski identitet i elektronsko poslovanje po novom Zakonu (bez kotizacije)
  Детаљније
 
23/11/2018 - 23/11/2018Biznis plan - alat za unapređenje poslovnih rezultata
  Детаљније
 
23/11/2018 - 24/11/2018stari - Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Детаљније
 
23/11/2018 - 23/11/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/11/2018 - 22/11/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/11/2018 - 22/11/2018Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode
  Детаљније
 
21/11/2018 - 21/11/2018Prevare u osiguranju Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
21/11/2018 - 21/11/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
20/11/2018 - 20/11/2018Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave
  Детаљније
 
20/11/2018 - 20/11/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
19/11/2018 - 19/11/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/11/2018 - 25/12/2018AKADEMIJA LIDERSKIH VEŠTINA
  Детаљније
 
17/11/2018 - 17/11/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
16/11/2018 - 16/11/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
16/11/2018 - 16/11/2018Kreiranje, razvoj i promocija turističke ponude u ruralnom i seoskom turizmu Srbije
  Детаљније
 
15/11/2018 - 15/11/2018ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/11/2018 - 01/12/2018Obuka menadžera izvoza Export management training and Foreign Trade Practices
  Детаљније
 
15/11/2018 - 15/11/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/11/2018 - 15/11/2018Obavljanje poslova referenta zaštite od požara
  Детаљније
 
14/11/2018 - 14/11/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
14/11/2018 - 14/11/2018Insajderska pretnja
  Детаљније
 
14/11/2018 - 14/11/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - RPK Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/11/2018 - 13/11/2018Devizno poslovanje - dostavljanje izveštaja NBS
  Детаљније
 
13/11/2018 - 13/11/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/11/2018 - 13/11/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
10/11/2018 - 10/11/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete (RPK Subotica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
08/11/2018 - 08/11/2018Proces i koraci etičkog hakovanja - Novi Sad
  Детаљније
 
07/11/2018 - 07/11/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
06/11/2018 - 06/11/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
06/11/2018 - 06/11/2018ISO 14001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 14001:2004
  Детаљније
 
06/11/2018 - 07/11/2018Finansije za nefinansijere - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
06/11/2018 - 06/11/2018Savremeni menadžer - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
05/11/2018 - 05/11/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
03/11/2018 - 22/12/2018Kurs za samostalnog knjigovođu
  Детаљније
 
03/11/2018 - 03/11/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigura
  Детаљније
 
01/11/2018 - 02/11/2018Upravljanje nabavkom i zalihama
  Детаљније
 
01/11/2018 - 29/11/2018POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV
  Детаљније
 
01/11/2018 - 01/11/2018Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Kruševac - Kruševac
  Детаљније
 
31/10/2018 - 31/10/2018Analiza finansijskih izveštaja
  Детаљније
 
30/10/2018 - 30/10/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/10/2018 - 30/10/2018ISO 9001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 9001:2008
  Детаљније
 
29/10/2018 - 30/10/2018Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
  Детаљније
 
27/10/2018 - 27/10/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Subotica - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/10/2018 - 26/10/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
25/10/2018 - 25/10/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
25/10/2018 - 25/10/2018Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Детаљније
 
25/10/2018 - 25/10/2018ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/10/2018 - 25/10/2018Celovit pristup uspešnom rukovođenju: pravni, emocionalni i socijalni okvir
  Детаљније
 
24/10/2018 - 24/10/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
23/10/2018 - 23/10/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
23/10/2018 - 23/10/2018Praćenje zadovoljstva korisnika kroz postupanje sa prigovorima
  Детаљније
 
22/10/2018 - 22/10/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/10/2018 - 22/10/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
19/10/2018 - 19/10/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
18/10/2018 - 18/10/2018Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Детаљније
 
18/10/2018 - 18/10/2018Standardi bezbednosti poslovne organizacije - primena i dokumentovanje
  Детаљније
 
18/10/2018 - 18/10/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Niš) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
17/10/2018 - 17/10/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
17/10/2018 - 17/10/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
16/10/2018 - 16/10/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
16/10/2018 - 20/10/2018OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE
  Детаљније
 
16/10/2018 - 16/10/2018Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca u prehrambenoj industriji
  Детаљније
 
16/10/2018 - 16/10/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/10/2018 - 15/10/2018Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Детаљније
 
15/10/2018 - 15/10/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/10/2018 - 13/10/2018Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Детаљније
 
13/10/2018 - 13/10/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
13/10/2018 - 13/10/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete (Novi Sad)- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/10/2018 - 12/10/2018Faze i metode digitalne forenzičke istrage
  Детаљније
 
12/10/2018 - 26/10/2018Napredne veštine pregovaranja, komunikacije i prodaje
  Детаљније
 
12/10/2018 - 12/10/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
11/10/2018 - 25/10/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
11/10/2018 - 11/10/2018Kako postati vrhunski prodavac
  Детаљније
 
11/10/2018 - 26/10/2018Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova obuke
  Детаљније
 
11/10/2018 - 26/10/2018Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
10/10/2018 - 10/10/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
09/10/2018 - 09/10/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
09/10/2018 - 09/10/2018QMS Upravljanje rizicima
  Детаљније
 
09/10/2018 - 09/10/2018Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Детаљније
 
09/10/2018 - 09/10/2018Veštine vrhunskih prodavaca - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
08/10/2018 - 12/10/2018EU Projekti od A od Z
  Детаљније
 
06/10/2018 - 07/11/2018Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
06/10/2018 - 07/11/2018Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova obuke
  Детаљније
 
06/10/2018 - 06/11/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
05/10/2018 - 27/10/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
05/10/2018 - 05/10/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
05/10/2018 - 08/12/2018Poreski savetnik
  Детаљније
 
05/10/2018 - 05/10/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
03/10/2018 - 03/10/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Niš) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
03/10/2018 - 03/10/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
03/10/2018 - 03/10/2018stari - Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Детаљније
 
02/10/2018 - 02/10/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
02/10/2018 - 02/10/2018Skladišni prostori - projektovanje, organizacija, mapiranje u sistemima logistike
  Детаљније
 
01/10/2018 - 01/10/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Niš) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
29/09/2018 - 29/09/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Užice) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
29/09/2018 - 29/09/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/09/2018 - 28/09/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/09/2018 - 28/09/2018Položaj pravnih lica, preduzetnika i drugih odgovornih lica pred prekršajnim sudom u sudskom postupku za prekršaj
  Детаљније
 
27/09/2018 - 27/09/2018Biznis plan - alat za unapređenje poslovnih rezultata
  Детаљније
 
27/09/2018 - 28/09/2018Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke
  Детаљније
 
27/09/2018 - 27/09/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
26/09/2018 - 26/09/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
26/09/2018 - 26/09/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
25/09/2018 - 25/09/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
25/09/2018 - 25/09/2018Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada
  Детаљније
 
25/09/2018 - 25/09/2018Akreditacija laboratorija u skladu sa zahtevima ISO/IEC 17025
  Детаљније
 
21/09/2018 - 21/09/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
21/09/2018 - 21/09/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
20/09/2018 - 20/09/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
20/09/2018 - 20/09/2018Info sesija - EU PROGRAMI 2014-2020
  Детаљније
 
20/09/2018 - 28/09/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
19/09/2018 - 19/09/2018Analiza finansijskih izveštaja (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
19/09/2018 - 19/09/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
18/09/2018 - 18/09/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
17/09/2018 - 06/11/2018Kurs za samostalnog knjigovođu- RPK Kragujevac
  Детаљније
 
15/09/2018 - 15/09/2018Nove informacione tehnologije (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/09/2018 - 03/11/2018Kurs za samostalnog knjigovođu
  Детаљније
 
14/09/2018 - 14/09/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/09/2018 - 13/09/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
12/09/2018 - 12/09/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
11/09/2018 - 11/09/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
11/09/2018 - 11/09/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Zrenjanin)
  Детаљније
 
07/09/2018 - 07/09/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
06/09/2018 - 06/09/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
06/09/2018 - 04/10/2018POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV
  Детаљније
 
05/09/2018 - 05/09/2018Veštačenje nematerijalne štete (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
04/09/2018 - 04/09/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
03/09/2018 - 13/09/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
29/08/2018 - 29/08/2018OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE - Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (RPK Subotica)
  Детаљније
 
23/08/2018 - 23/08/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
16/08/2018 - 16/08/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/08/2018 - 13/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV
  Детаљније
 
09/08/2018 - 09/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Požarevac)
  Детаљније
 
08/08/2018 - 08/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Niš)
  Детаљније
 
03/08/2018 - 03/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Kruševac)
  Детаљније
 
01/08/2018 - 01/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
01/08/2018 - 01/08/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Leskovac)
  Детаљније
 
31/07/2018 - 31/07/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Užice)
  Детаљније
 
18/07/2018 - 18/07/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
17/07/2018 - 17/07/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV
  Детаљније
 
05/07/2018 - 05/07/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Sombor)
  Детаљније
 
04/07/2018 - 04/07/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Subotica)
  Детаљније
 
03/07/2018 - 03/07/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Zaječar)
  Детаљније
 
02/07/2018 - 11/07/2018ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
29/06/2018 - 29/06/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
27/06/2018 - 27/06/20182018 ISO 45001:2018 - Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
  Детаљније
 
26/06/2018 - 26/06/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
26/06/2018 - 26/06/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Kragujevac)
  Детаљније
 
23/06/2018 - 23/06/2018Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja
  Детаљније
 
23/06/2018 - 23/06/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Užice) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
21/06/2018 - 21/06/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV (RPK Čačak)
  Детаљније
 
20/06/2018 - 20/06/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/06/2018 - 19/06/2018Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja (RPK Kraljevo)
  Детаљније
 
19/06/2018 - 19/06/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - RPK Niš, kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
18/06/2018 - 18/06/2018Prevare u osiguranju - RPK Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
18/06/2018 - 18/06/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
18/06/2018 - 25/06/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
16/06/2018 - 16/06/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
16/06/2018 - 16/06/2018Prevare u osiguranju (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/06/2018 - 15/06/2018Elektronski identitet i elektronsko poslovanje po novom Zakonu (bez kotizacije)
  Детаљније
 
15/06/2018 - 15/06/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
14/06/2018 - 14/06/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
14/06/2018 - 14/06/2018PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV
  Детаљније
 
14/06/2018 - 14/06/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigu
  Детаљније
 
13/06/2018 - 13/06/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/06/2018 - 12/06/2018Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode
  Детаљније
 
12/06/2018 - 12/06/2018OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE - Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Детаљније
 
11/06/2018 - 11/06/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u os
  Детаљније
 
08/06/2018 - 08/06/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
08/06/2018 - 08/06/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
07/06/2018 - 07/06/2018Prevare u osiguranju Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
06/06/2018 - 06/06/2018Analiza finansijskih izveštaja
  Детаљније
 
06/06/2018 - 06/06/2018Naknada nematerijalne štete (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
05/06/2018 - 05/06/2018Bezbednost IT infrastrukture (RPK Kragujevac)
  Детаљније
 
02/06/2018 - 02/06/2018Prevare u osiguranju (RPK Užice) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/05/2018 - 30/05/2018Bezbednost IT infrastrukture (RPK Niš)
  Детаљније
 
30/05/2018 - 30/05/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/05/2018 - 30/05/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
29/05/2018 - 29/05/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
29/05/2018 - 29/05/2018Uticaj poreza na uspešnost poslovanja preduzetnika - ostvarite uštede odabirom najpovoljnijeg poreskog modela
  Детаљније
 
28/05/2018 - 28/05/2018Prevare u osiguranju Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/05/2018 - 28/05/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/05/2018 - 26/05/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Leskovac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/05/2018 - 26/05/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - RPK Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/05/2018 - 26/05/2018Prevare u osiguranju - RPK Kraljevo - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
25/05/2018 - 25/05/2018Bezbednosni izazovi savremenog poslovanja
  Детаљније
 
25/05/2018 - 25/05/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
24/05/2018 - 24/05/2018OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE - Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Детаљније
 
23/05/2018 - 23/05/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigu
  Детаљније
 
23/05/2018 - 23/05/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
23/05/2018 - 23/05/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/05/2018 - 22/05/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/05/2018 - 01/06/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
22/05/2018 - 22/05/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/05/2018 - 22/05/2018Naknada štete (RPK Leskovac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
21/05/2018 - 21/05/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
19/05/2018 - 19/05/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
19/05/2018 - 19/05/2018Prevare u osiguranju - RPK Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/05/2018 - 19/05/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Užice) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
19/05/2018 - 19/05/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigura
  Детаљније
 
18/05/2018 - 18/05/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
17/05/2018 - 17/05/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
17/05/2018 - 17/05/2018Unapredite proces nabavke - Obezbedite i kontrolišite kvalitet
  Детаљније
 
17/05/2018 - 17/05/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Niš) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
16/05/2018 - 16/05/2018Naknada štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/05/2018 - 15/05/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/05/2018 - 15/05/2018Prevare u osiguranju - RPK Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
14/05/2018 - 23/05/2018EU Projekti od A od Z
  Детаљније
 
14/05/2018 - 14/05/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/05/2018 - 12/05/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
12/05/2018 - 23/06/2018Kurs za samostalnog knjigovođu
  Детаљније
 
12/05/2018 - 12/05/2018Naknada nematerijalne štete (RPK Sremska Mitrovica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/05/2018 - 12/05/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Kraljevo - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
11/05/2018 - 11/05/2018OSTVARITE VAŠA PRAVA KOD PORESKE UPRAVE - Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  Детаљније
 
11/05/2018 - 11/05/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
10/05/2018 - 10/05/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
09/05/2018 - 09/05/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete (RPK Valjevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
09/05/2018 - 09/05/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
09/05/2018 - 09/05/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
08/05/2018 - 08/05/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
08/05/2018 - 29/06/2018Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Детаљније
 
07/05/2018 - 15/05/2018Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Niš
  Детаљније
 
07/05/2018 - 07/05/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
07/05/2018 - 07/05/2018Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. god. i popunjavanje poreske prijave - Obrazac PPDG-2R
  Детаљније
 
30/04/2018 - 30/04/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
28/04/2018 - 28/04/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Leskovac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
27/04/2018 - 27/04/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja RPK Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguran
  Детаљније
 
27/04/2018 - 27/04/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
27/04/2018 - 12/05/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
27/04/2018 - 27/04/2018Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
26/04/2018 - 26/04/2018Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Детаљније
 
26/04/2018 - 26/04/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/04/2018 - 26/04/2018Vansudsko rešavanje radnih sporova
  Детаљније
 
26/04/2018 - 26/04/2018Prevare u osiguranju Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/04/2018 - 27/04/2018Primena Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja
  Детаљније
 
26/04/2018 - 26/04/2018Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. god. i popunjavanje poreske prijave - Obrazac PPDG-2R
  Детаљније
 
25/04/2018 - 25/04/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u os
  Детаљније
 
25/04/2018 - 25/04/2018Standardi bezbednosti poslovne organizacije - primena i dokumentovanje
  Детаљније
 
25/04/2018 - 25/04/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
25/04/2018 - 25/04/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
25/04/2018 - 25/04/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
25/04/2018 - 25/04/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/04/2018 - 24/04/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
24/04/2018 - 24/04/2018Veštačenje nematerijalne štete (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
23/04/2018 - 23/04/2018Prevare u osiguranju (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
23/04/2018 - 23/04/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
23/04/2018 - 23/04/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
20/04/2018 - 20/04/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/04/2018 - 19/04/2018Kako postati vrhunski prodavac
  Детаљније
 
18/04/2018 - 18/04/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
18/04/2018 - 18/04/2018Prevare u osiguranju - RPK Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
18/04/2018 - 18/04/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
18/04/2018 - 18/04/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
17/04/2018 - 26/04/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
17/04/2018 - 17/04/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
17/04/2018 - 17/04/2018Naknada štete (RPK Valjevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
16/04/2018 - 16/04/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
16/04/2018 - 16/04/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
14/04/2018 - 14/04/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguran
  Детаљније
 
14/04/2018 - 14/04/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete RPK Kraljevo- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigur
  Детаљније
 
14/04/2018 - 26/05/2018Škola digitalnog marketinga 2.0
  Детаљније
 
13/04/2018 - 13/04/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju -Požarevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/04/2018 - 13/04/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
13/04/2018 - 13/04/2018QMS Upravljanje rizicima
  Детаљније
 
12/04/2018 - 27/04/2018Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
12/04/2018 - 12/04/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
12/04/2018 - 12/04/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete (RPK Požarevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/04/2018 - 27/04/2018Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
12/04/2018 - 12/04/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
12/04/2018 - 27/04/2018Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova obuke
  Детаљније
 
11/04/2018 - 11/04/2018Naknada nematerijalne štete (RPK Požarevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
11/04/2018 - 11/04/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - (RPK Niš) kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
11/04/2018 - 11/04/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
11/04/2018 - 11/04/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
11/04/2018 - 15/06/2018Obuka za rad u računovodstvu - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
10/04/2018 - 10/04/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
10/04/2018 - 10/04/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
05/04/2018 - 05/04/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
04/04/2018 - 04/04/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
03/04/2018 - 03/04/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
02/04/2018 - 02/04/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
31/03/2018 - 31/03/2018Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Детаљније
 
31/03/2018 - 31/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
30/03/2018 - 30/03/2018Veštačenje nematerijalne štete (RPK Niš) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/03/2018 - 16/06/2018Poreski savetnik
  Детаљније
 
30/03/2018 - 30/03/2018Kako ući u lanac snabdevanja multinacionalne korporacije?
  Детаљније
 
30/03/2018 - 30/03/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/03/2018 - 30/03/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
29/03/2018 - 29/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
29/03/2018 - 29/03/2018Bolje upravljanje kreditnim rizikom kroz forenzičku kontrolu finansijskih izveštaja - Kragujevac
  Детаљније
 
28/03/2018 - 28/03/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Zaječar)- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
28/03/2018 - 28/03/2018Obavljanje poslova referenta zaštite od požara
  Детаљније
 
28/03/2018 - 28/03/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/03/2018 - 29/03/2018Finansije za nefinansijere - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
27/03/2018 - 04/04/2018Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Leskovac
  Детаљније
 
27/03/2018 - 27/03/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
27/03/2018 - 27/03/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Kikinda) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
27/03/2018 - 27/03/2018Prevare u osiguranju - Valjevo - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
27/03/2018 - 27/03/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - RPK Niš, kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
26/03/2018 - 26/03/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/03/2018 - 26/03/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/03/2018 - 24/03/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
24/03/2018 - 24/03/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/03/2018 - 24/03/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja (RPK Subotica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
23/03/2018 - 23/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
23/03/2018 - 23/03/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Zrenjanin) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/03/2018 - 22/03/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Zrenjanin) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/03/2018 - 22/03/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja (RPK Kikinda) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/03/2018 - 23/03/2018Optimizacija troškova kroz bolje upravljanje rizikom od zlonamernih propusta i grešaka
  Детаљније
 
22/03/2018 - 22/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/03/2018 - 30/03/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
21/03/2018 - 21/03/2018Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
21/03/2018 - 21/03/2018Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
21/03/2018 - 21/03/2018GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Детаљније
 
21/03/2018 - 21/03/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
21/03/2018 - 21/03/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - (RPK Niš) kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
21/03/2018 - 21/03/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
21/03/2018 - 21/03/2018Veštačenje nematerijalne štete (RPK Subotica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
20/03/2018 - 20/03/2018Prevare u osiguranju - Subotica - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
20/03/2018 - 20/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Zrenjanin) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
19/03/2018 - 19/03/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Kruševac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/03/2018 - 19/03/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Kikida) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/03/2018 - 19/03/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/03/2018 - 19/03/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
17/03/2018 - 17/03/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
17/03/2018 - 17/03/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Sremska Mitrovica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigu
  Детаљније
 
16/03/2018 - 16/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremnom tržištu (RPK Sombor) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
14/03/2018 - 14/03/2018Pregovaračke taktike - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
14/03/2018 - 14/03/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
14/03/2018 - 14/03/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
13/03/2018 - 13/03/2018Naknada štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/03/2018 - 23/03/2018Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
12/03/2018 - 12/03/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/03/2018 - 12/03/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Sombor) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/03/2018 - 12/03/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete RPK Sombor - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigura
  Детаљније
 
10/03/2018 - 10/03/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
10/03/2018 - 10/03/2018Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Детаљније
 
09/03/2018 - 09/03/2018Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Детаљније
 
08/03/2018 - 08/03/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
07/03/2018 - 07/03/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
07/03/2018 - 07/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
06/03/2018 - 06/03/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
06/03/2018 - 06/03/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Kruševac- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
06/03/2018 - 04/05/2018Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Детаљније
 
06/03/2018 - 06/03/2018Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
05/03/2018 - 05/03/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
03/03/2018 - 12/05/2018Kurs za samostalnog knjigovođu (PK Beograda)
  Детаљније
 
03/03/2018 - 03/03/2018Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
03/03/2018 - 03/03/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu (RPK Sremska Mitrovica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
02/03/2018 - 02/03/2018Dobrovoljni penzijski fondovi
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Naknada nematerijalne štete (RPK Kragujevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Superiorne veštine prodaje - Online seminar
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Koučing za lidere - Online seminar
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Igra molekula u prostoru - Online seminar
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Postanite šampion prodaje i marketinga - Online seminar
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Liderstvo u 21. veku - Online seminar
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Total business mastery - Total biznis master - Online seminar
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018BBEE Poslovni forum 2017 Live - Inspiracija Transformacija Akcija - Livestream I dan
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018BBEE Poslovni forum 2017 Live - Inspiracija Transformacija Akcija - Livestream II dan
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018BBEE Poslovni forum 2017 Live - Inspiracija Transformacija Akcija - Livestream I i II dan
  Детаљније
 
28/02/2018 - 28/02/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - (RPK Kruševac) kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
27/02/2018 - 27/02/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - RPK Niš, kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
27/02/2018 - 27/02/2018Kako postati vrhunski prodavac (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
26/02/2018 - 26/02/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/02/2018 - 26/02/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
26/02/2018 - 26/02/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/02/2018 - 02/03/2018EU Projekti od A od Z
  Детаљније
 
26/02/2018 - 02/03/2018EU Projekti od A od Z
  Детаљније
 
24/02/2018 - 24/02/2018Nove informacione tehnologije (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/02/2018 - 24/02/2018Subjekti koji obavljaju delatnost posredovanja i zastupanja u osiguranju i nadzor delatnosti-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašće
  Детаљније
 
24/02/2018 - 24/02/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja (RPK Kraljevo) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/02/2018 - 24/02/2018Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti predviđene internim aktom
  Детаљније
 
23/02/2018 - 23/02/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika
  Детаљније
 
23/02/2018 - 23/02/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
23/02/2018 - 24/03/2018Finansije u praksi od A do Š - Basic - Modul 1
  Детаљније
 
23/02/2018 - 23/02/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranje RPK Sremska Mitrovica-kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika
  Детаљније
 
22/02/2018 - 22/02/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete RPK Sombor - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigura
  Детаљније
 
22/02/2018 - 22/02/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Sombor) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/02/2018 - 22/02/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/02/2018 - 22/02/2018Šta se više isplati: paušal ili vođenje knjiga? Otklanjamo najveću dilemu koja muči preduzetnike i knjigovođe
  Детаљније
 
21/02/2018 - 21/02/2018Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
20/02/2018 - 20/02/2018Prevare u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
20/02/2018 - 20/02/2018Primena Pravilnika o tehničkim zahtevima za opremu pod pritiskom i Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom
  Детаљније
 
20/02/2018 - 20/02/2018Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - (RPK Niš) kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/02/2018 - 19/02/2018Zastarelost prava iz ugovora o osiguranju i pravo na naknadu štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
19/02/2018 - 28/02/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
14/02/2018 - 14/02/2018Bezbednost IT infrastrukture (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
14/02/2018 - 14/02/2018Regres i subrogacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/02/2018 - 13/02/2018Naknada štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/02/2018 - 13/02/2018Bankoosiguranje u Srbiji - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/02/2018 - 12/02/2018Vansudsko rešavanje sporova iz osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
10/02/2018 - 10/02/2018Nove informacione tehnologije u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
09/02/2018 - 09/02/2018Veštačenje nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
08/02/2018 - 08/02/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
07/02/2018 - 07/02/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
07/02/2018 - 07/02/2018Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Детаљније
 
31/01/2018 - 31/01/2018Novine u neživotnim osiguranjima na savremenom tržištu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
30/01/2018 - 30/01/2018Naknada nematerijalne štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
29/01/2018 - 29/01/2018Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
26/01/2018 - 26/01/2018Životna osiguranja u digitalnom dobu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
24/01/2018 - 24/01/2018Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Детаљније
 
22/01/2018 - 22/01/2018Mogućnost prodaje odabranih vrsta imovinskih osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/01/2018 - 31/01/2018Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
01/01/2018 - 01/01/2018Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada
  Детаљније
 
30/12/2017 - 30/12/2017TEST - samo za zaposlene PKS
  Детаљније
 
25/12/2017 - 27/12/2017Microsoft Project Professional 2013 - Alat za upravljanje projektima (PK Beograda)
  Детаљније
 
21/12/2017 - 21/12/2017Korporativno upravljanje u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim privrednim društvima
  Детаљније
 
20/12/2017 - 20/12/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
16/12/2017 - 16/12/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
16/12/2017 - 16/12/2017Vansudsko rešavanje radnih sporova
  Детаљније
 
15/12/2017 - 15/12/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
15/12/2017 - 15/12/2017stari - Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Детаљније
 
14/12/2017 - 22/12/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Детаљније
 
14/12/2017 - 27/12/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
14/12/2017 - 14/12/2017Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada (PK Beograda)
  Детаљније
 
14/12/2017 - 14/12/2017GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Детаљније
 
14/12/2017 - 14/12/2017GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Детаљније
 
13/12/2017 - 13/12/2017Upravljanje rizikom modernog poslovanja
  Детаљније
 
13/12/2017 - 13/12/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/12/2017 - 13/12/2017Kontroling u proizvodnim kompanijama (PK Beograda)
  Детаљније
 
11/12/2017 - 15/12/2017OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE
  Детаљније
 
11/12/2017 - 15/12/2017EU PROJEKTI OD A DO Z (PK Beograda)
  Детаљније
 
08/12/2017 - 08/12/2017GMP - DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA
  Детаљније
 
08/12/2017 - 08/12/2017Ostvarite uštede odabirom odgovarajućeg poreskog modela
  Детаљније
 
07/12/2017 - 16/12/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Subotica
  Детаљније
 
07/12/2017 - 08/12/2017Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke (PK Beograda)
  Детаљније
 
06/12/2017 - 13/12/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Детаљније
 
29/11/2017 - 29/11/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Детаљније
 
29/11/2017 - 29/11/2017PDV evidencije, pregled obračuna PDV (RPK Leskovac)
  Детаљније
 
29/11/2017 - 29/11/2017Novi Pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna PDV RPK Leskovac
  Детаљније
 
28/11/2017 - 28/11/2017Novi pravilnik o PDV evidenciji i pregledu obračuna
  Детаљније
 
27/11/2017 - 27/11/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/11/2017 - 24/11/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
24/11/2017 - 24/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Kraljevo
  Детаљније
 
24/11/2017 - 23/12/2017Finansije u praksi od A do Š - Basic - Modul 1
  Детаљније
 
24/11/2017 - 24/11/2017PDV evidencije, pregled obračuna PDV (RPK Kruševac)
  Детаљније
 
24/11/2017 - 24/11/2017Korporativno upravljanje u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim privrednim društvima
  Детаљније
 
24/11/2017 - 25/11/2017FINANSIJSKA ANALIZA II (PK Beograda)
  Детаљније
 
23/11/2017 - 23/11/2017Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
23/11/2017 - 23/11/2017Unapredite proces nabavke - Obezbedite i kontrolišite kvalitet
  Детаљније
 
22/11/2017 - 22/11/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
22/11/2017 - 02/02/2018Obuka za rad u računovodstvu - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
22/11/2017 - 22/11/2017PDV evidencije, pregled obračuna PDV (RPK Užice)
  Детаљније
 
22/11/2017 - 22/11/2017PDV evidencije, pregled obračuna PDV (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
18/11/2017 - 18/11/2017Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Детаљније
 
17/11/2017 - 17/11/2017PDV evidencije, pregled obračuna PDV (RPK Zaječar)
  Детаљније
 
17/11/2017 - 17/11/2017 PDV evidencije, pregled obračuna PDV (RPK Kraljevo)
  Детаљније
 
16/11/2017 - 16/11/2017PDV evidencije, pregled obračuna PDV(RPK Kragujevac)
  Детаљније
 
16/11/2017 - 16/11/2017Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja (PK Beograda)
  Детаљније
 
16/11/2017 - 27/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
13/11/2017 - 26/01/2018Obuka za rad u računovodstvu - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
11/11/2017 - 23/12/2017Kurs za samostalnog knjigovođu (PK Beograda)
  Детаљније
 
10/11/2017 - 10/11/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
09/11/2017 - 09/11/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
09/11/2017 - 09/11/2017QMS Upravljanje rizicima
  Детаљније
 
08/11/2017 - 08/11/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
07/11/2017 - 07/11/2017Zašto je sada vreme za hedžing?
  Детаљније
 
06/11/2017 - 06/11/2017 PDV evidencije, pregled obračuna PDV (RPK Kraljevo)
  Детаљније
 
06/11/2017 - 06/11/2017Praćenje zadovoljstva korisnika kroz postupanje sa prigovorima
  Детаљније
 
03/11/2017 - 03/11/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
03/11/2017 - 03/11/2017Devizno poslovanje - dostavljanje izveštaja NBS (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
02/11/2017 - 02/11/2017Ostvarite uštede odabirom odgovarajućeg poreskog modela
  Детаљније
 
01/11/2017 - 08/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Pančevo
  Детаљније
 
01/11/2017 - 01/11/2017Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
01/11/2017 - 01/11/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Kruševac - Kruševac
  Детаљније
 
31/10/2017 - 31/10/2017Info sesija - EU PROGRAMI 2014-2020
  Детаљније
 
30/10/2017 - 04/11/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Детаљније
 
30/10/2017 - 30/10/2017Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti predviđene internim aktom
  Детаљније
 
30/10/2017 - 30/10/2017Obaveze i odgovornosti zastupnika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/10/2017 - 07/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Niš
  Детаљније
 
30/10/2017 - 03/11/2017Kurs za trgovanje na finansijskim tržištima
  Детаљније
 
28/10/2017 - 02/12/2017Škola digitalnog marketinga 2.0 (PK Beograd)
  Детаљније
 
27/10/2017 - 27/10/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Детаљније
 
26/10/2017 - 02/11/2017Obuka za profesionalnog upravnika (RPK Užice)
  Детаљније
 
26/10/2017 - 26/10/2017Upravljanje ljudskim resursima - RPK Kraljevo
  Детаљније
 
25/10/2017 - 25/10/2017ISO 14001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 14001:2004
  Детаљније
 
25/10/2017 - 25/10/2017Bezbedno upravljanje mobilnim uređajima i WiFi mrežama u kompanijama - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
23/10/2017 - 27/10/2017HEDŽING U PRAKSI
  Детаљније
 
23/10/2017 - 23/10/2017Kako postati vrhunski prodavac (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
20/10/2017 - 20/10/2017Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti predviđene internim aktom
  Детаљније
 
20/10/2017 - 21/10/2017FINANSIJSKA ANALIZA I (PK Beograda)
  Детаљније
 
20/10/2017 - 31/10/2017Obuka za profesionalnog upravnika (RPK Zaječar)
  Детаљније
 
19/10/2017 - 19/10/2017Korporativno upravljanje u javnim preduzećima, državnim društvima kapitala i drugim privrednim društvima
  Детаљније
 
19/10/2017 - 04/11/2017Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke (RPK Subotica)
  Детаљније
 
19/10/2017 - 19/10/2017Zašto je sada vreme za hedžing?
  Детаљније
 
18/10/2017 - 18/10/2017Ostvarite uštede odabirom odgovarajućeg poreskog modela
  Детаљније
 
18/10/2017 - 18/10/2017Komunikacija sa teškim strankama (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
17/10/2017 - 17/10/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
17/10/2017 - 17/10/2017Zašto je sada vreme za hedžing?
  Детаљније
 
17/10/2017 - 17/10/2017Primena Pravilnika o tehničkim zahtevima za opremu pod pritiskom i Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom
  Детаљније
 
16/10/2017 - 07/11/2017Stručna obuka za službenike obezbeđenja (RPK Kruševac)
  Детаљније
 
16/10/2017 - 27/10/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
14/10/2017 - 14/10/2017Obaveze i odgovornosti zastupnika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
14/10/2017 - 14/10/2017Obaveze i odgovornosti posrednika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
13/10/2017 - 13/10/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/10/2017 - 21/10/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
12/10/2017 - 12/10/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/10/2017 - 12/10/2017Spoljnotrgovinsko poslovanje, Sombor - 12.10.2017.
  Детаљније
 
12/10/2017 - 26/10/2017oktobar 2017 Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
12/10/2017 - 27/10/2017oktobar 2017 Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
12/10/2017 - 27/10/2017oktobar 2017 Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova obuke
  Детаљније
 
11/10/2017 - 16/12/2017Obuka za Web dizajnera (PK Beograda)
  Детаљније
 
11/10/2017 - 26/10/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
11/10/2017 - 11/10/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
10/10/2017 - 10/10/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
10/10/2017 - 16/12/2017Obuka za C# programera (PK Beograda)
  Детаљније
 
10/10/2017 - 16/12/2017Obuka za Java programera (PK Beograda)
  Детаљније
 
06/10/2017 - 06/10/2017Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
06/10/2017 - 06/10/2017stari - Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Детаљније
 
06/10/2017 - 15/12/2017Poreski savetnik (PK Beograda)
  Детаљније
 
05/10/2017 - 05/10/2017Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Детаљније
 
04/10/2017 - 04/10/2017Kako postati vrhunski prodavac (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
03/10/2017 - 04/10/2017Upravljanje nabavkom i zalihama (PK Beograda)
  Детаљније
 
02/10/2017 - 06/10/2017Kurs za trgovanje na finansijskim tržištima
  Детаљније
 
30/09/2017 - 30/09/2017Obaveze i odgovornosti posrednika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/09/2017 - 30/09/2017Obaveze i odgovornosti zastupnika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
29/09/2017 - 29/09/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
29/09/2017 - 30/09/2017Javni nastup (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
29/09/2017 - 29/09/2017ISO 9001:2015 - ZAHTEVI I IZMENE U ODNOSU NA ISO 9001:2008
  Детаљније
 
28/09/2017 - 28/09/2017Inovacioni distrikti - bez kotizacije (RPK Kragujevac)
  Детаљније
 
28/09/2017 - 29/09/2017Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke (PK Beograda)
  Детаљније
 
27/09/2017 - 27/09/2017Selekcija i regrutacija u praksi (PK Beograda)
  Детаљније
 
26/09/2017 - 26/09/2017BUSINESS CASE SOLVING METODOLOGIJA ZA POBOLJŠANJE PRODAJNIH REZULTATA
  Детаљније
 
26/09/2017 - 26/09/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/09/2017 - 11/11/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Детаљније
 
25/09/2017 - 29/09/2017EU PROJEKTI OD A DO Z (PK Beograda)
  Детаљније
 
23/09/2017 - 25/11/2017Kurs za samostalnog knjigovođu (PK Beograda)
  Детаљније
 
22/09/2017 - 22/09/2017Uspostavljanje interne revizije u preduzećima (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
22/09/2017 - 30/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Kruševac
  Детаљније
 
21/09/2017 - 21/09/2017DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS (PK Beograda)
  Детаљније
 
21/09/2017 - 21/09/2017Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Детаљније
 
21/09/2017 - 29/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
20/09/2017 - 20/09/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
19/09/2017 - 19/09/2017IT - INFO DAN (PK Beograda) - bez kotizacije
  Детаљније
 
16/09/2017 - 16/09/2017Sistem bezbednosti informacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
14/09/2017 - 14/09/2017Selekcija i regrutacija u praksi (PK Beograda)
  Детаљније
 
13/09/2017 - 13/09/2017Bezbednost IT infrastrukture (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
12/09/2017 - 12/09/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
12/09/2017 - 13/09/2017Profitabilnost kupaca i proizvoda (PK Beograda)
  Детаљније
 
12/09/2017 - 19/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika (RPK Zrenjanin)
  Детаљније
 
12/09/2017 - 13/09/2017Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode (PK Beograda)
  Детаљније
 
07/09/2017 - 23/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika RPK Požarevac
  Детаљније
 
07/09/2017 - 23/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
07/09/2017 - 15/09/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
12/08/2017 - 26/08/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Subotica
  Детаљније
 
02/08/2017 - 10/08/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Sombor
  Детаљније
 
27/07/2017 - 12/08/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Subotica
  Детаљније
 
21/07/2017 - 31/07/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Leskovac
  Детаљније
 
17/07/2017 - 17/07/2017Javne nabavke u privredi (PK Beograda)
  Детаљније
 
11/07/2017 - 26/07/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
10/07/2017 - 18/07/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Niš
  Детаљније
 
06/07/2017 - 22/07/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
04/07/2017 - 19/07/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Sombor
  Детаљније
 
29/06/2017 - 13/07/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Kraljevo
  Детаљније
 
22/06/2017 - 29/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
21/06/2017 - 29/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Niš
  Детаљније
 
21/06/2017 - 23/06/2017Microsoft Project Professional 2013 - Alat za upravljanje projektima (PK Beograda)
  Детаљније
 
20/06/2017 - 20/06/2017Bezbednost mobilnih uređaja i WIFI mreža (PK Beograda)
  Детаљније
 
19/06/2017 - 03/07/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Kruševac
  Детаљније
 
16/06/2017 - 16/06/2017Bezbednost mobilnih uređaja i WIFI mreža (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
15/06/2017 - 28/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Kragujevac
  Детаљније
 
15/06/2017 - 30/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
13/06/2017 - 21/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
12/06/2017 - 13/06/2017Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke (PK Beograda)
  Детаљније
 
09/06/2017 - 12/06/2017Javni nastup (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
09/06/2017 - 09/06/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017.- RPK Subotica
  Детаљније
 
09/06/2017 - 09/06/2017QMS Upravljanje rizicima
  Детаљније
 
08/06/2017 - 08/06/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017.- RPK Kragujevac
  Детаљније
 
08/06/2017 - 13/06/2017Upravljanje projektima po PMI metodi i standardima (PMBOK v.5) - PK Beograda
  Детаљније
 
07/06/2017 - 07/06/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017.- RPK Novi Sad
  Детаљније
 
07/06/2017 - 07/06/2017Međunarodna cesija, asignacija i prenos potraživanja (PK Beograda)
  Детаљније
 
07/06/2017 - 07/06/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
07/06/2017 - 07/06/2017HОТЕLIЈЕRSKО PОSLОVАNJE - Kako pružiti kvalitetne turističke usluge
  Детаљније
 
03/06/2017 - 03/06/2017Naplata potraživanja u stečaju (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
03/06/2017 - 03/06/2017Sistem bezbednosti informacija u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
01/06/2017 - 01/06/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017.- RPK Valjevo
  Детаљније
 
01/06/2017 - 01/06/2017Digitalni marketing i brending na društvenim mrežama (PRK Kragujevac)
  Детаљније
 
31/05/2017 - 31/05/2017Nabavka kvalitetne usluge privatnog obezbeđenja
  Детаљније
 
31/05/2017 - 31/05/2017Upravljanje stresom (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
31/05/2017 - 31/05/2017Zaštita korisnika osiguranja i poslovna etika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/05/2017 - 30/05/2017Tehnike osiguranja - postupak osiguravanja i obrade šteta - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
30/05/2017 - 30/05/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017.- RPK Kruševac
  Детаљније
 
29/05/2017 - 29/05/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017.- RPK Užice
  Детаљније
 
29/05/2017 - 14/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
29/05/2017 - 29/05/2017Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta(RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
29/05/2017 - 29/05/2017Ocena rizika - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
27/05/2017 - 27/05/2017Obaveze i odgovornosti posrednika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
27/05/2017 - 27/05/2017Obaveze i odgovornosti zastupnika u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/05/2017 - 26/05/2017Savremeni prodajni putevi u osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju
  Детаљније
 
26/05/2017 - 27/05/2017Obuka za izradu projekata u programu HORIZONT 2020 (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
25/05/2017 - 10/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
25/05/2017 - 10/06/2017Obuka za profesionalnog upravnika
  Детаљније
 
25/05/2017 - 25/05/2017Bezbednost IT infrastrukture (PK Beograda)
  Детаљније
 
25/05/2017 - 25/05/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017.- RPK Niš
  Детаљније
 
24/05/2017 - 24/05/2017Strateške faze poslovanja - RPK Niš (bez kotizacije)
  Детаљније
 
24/05/2017 - 24/05/2017Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
23/05/2017 - 23/05/2017Energetska efikasnost - kako optimalno koristiti energiju i ostvariti uštede (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
23/05/2017 - 23/05/2017Upravljanje hemikalijama - CLP/GHS u praksi
  Детаљније
 
22/05/2017 - 26/05/2017EU PROJEKTI OD A DO Z (PK Beograda)
  Детаљније
 
19/05/2017 - 19/05/2017Bezbednost IT infrastrukture (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
19/05/2017 - 19/05/2017Uloga i značaj kategorizacije ugostiteljskih objekata u turističkoj ponudi Srbije
  Детаљније
 
18/05/2017 - 18/05/2017Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Детаљније
 
18/05/2017 - 18/05/2017DEVIZNO POSLOVANJE - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS (PK Beograda)
  Детаљније
 
17/05/2017 - 17/05/2017Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta
  Детаљније
 
17/05/2017 - 17/05/2017Uspostavljanje interne revizije u preduzećima (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
13/05/2017 - 13/05/2017Kurs za samostalnog knjigovođu
  Детаљније
 
12/05/2017 - 13/05/2017Obuka za izradu projekata u programu HORIZONT 2020 (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
11/05/2017 - 11/05/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
11/05/2017 - 11/05/2017Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. god. i popunjavanje poreske prijave - Obrazac PPDG-2R (PK Beograda)
  Детаљније
 
10/05/2017 - 11/05/2017RADIONICA: KONTROLING U PRODAJI - KAKO NAGRAĐIVATI PRODAVCE I KUPCE (PK Beograda)
  Детаљније
 
10/05/2017 - 10/05/2017Kako uspešno pregovarati (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
09/05/2017 - 09/05/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Детаљније
 
09/05/2017 - 09/05/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017. god. (PK Beograda)
  Детаљније
 
08/05/2017 - 15/05/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Детаљније
 
05/05/2017 - 05/05/2017Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti predviđene internim aktom
  Детаљније
 
28/04/2017 - 28/04/2017Bescarinski izvoz u Ameriku - sve o GSP olakšicama (RPK Valjevo) - bez kotizacije
  Детаљније
 
27/04/2017 - 27/04/2017Praćenje zadovoljstva korisnika kroz postupanje sa prigovorima
  Детаљније
 
26/04/2017 - 26/04/2017Proaktivna odgovornost zaposlenih - generator poslovnog uspeha (RPK Subotica) - bez kotizacije
  Детаљније
 
25/04/2017 - 26/04/2017Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke (PK Beograda)
  Детаљније
 
24/04/2017 - 24/04/2017Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. god. i popunjavanje poreske prijave - Obrazac PPDG-2R (PK Beograda)
  Детаљније
 
21/04/2017 - 21/04/2017Odgovornost pravnih subjekata za prekršaje po novom Zakonu o prekršajima i novi sistem sankcija
  Детаљније
 
20/04/2017 - 03/05/2017april 2017 Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
20/04/2017 - 04/05/2017april 2017 Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova obuke
  Детаљније
 
20/04/2017 - 04/05/2017april 2017 Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
20/04/2017 - 20/04/2017Računovodstveni i poreski aspekt uvoza dobara i preračun kurseva stranih valuta (RPK Niš)
  Детаљније
 
19/04/2017 - 19/04/2017HОТЕLIЈЕRSKО PОSLОVАNJE - Kako pružiti kvalitetne turističke usluge
  Детаљније
 
19/04/2017 - 19/04/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
18/04/2017 - 18/04/2017Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca u prehrambenoj industriji
  Детаљније
 
18/04/2017 - 18/04/2017Određivanje mesta prometa usluga prema novom čl.12 Zakona o PDV sa primenom od 01.04.2017. god. (PK Beograda)
  Детаљније
 
12/04/2017 - 04/05/2017Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Детаљније
 
12/04/2017 - 12/04/2017Zaštita podataka kao segment korporativne bezbednosti (PK Beograda)
  Детаљније
 
11/04/2017 - 11/04/2017Mobing - PK Beograda
  Детаљније
 
10/04/2017 - 15/04/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Детаљније
 
10/04/2017 - 10/04/2017Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
  Детаљније
 
07/04/2017 - 07/04/2017Obavljanje poslova referenta zaštite od požara (PK Beograda)
  Детаљније
 
07/04/2017 - 24/06/2017Poreski savetnik (PK Beograda)
  Детаљније
 
07/04/2017 - 07/04/2017Seoski turizam i promocija seoskog turizma na društvenim mrežama (RPK Kragujevac)
  Детаљније
 
05/04/2017 - 05/04/2017Prezentacija Programa podrške RAS u 2017. godini i prezentacija Javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje u 2017. (RPK Zaječar)
  Детаљније
 
05/04/2017 - 05/04/2017KAKO BITI PODIZVOĐAČ NA FIDIC UGOVORIMA U SRBIJI
  Детаљније
 
05/04/2017 - 05/04/2017Analiza finansijskih izveštaja (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
31/03/2017 - 31/03/2017QMS Upravljanje rizicima
  Детаљније
 
31/03/2017 - 31/03/2017Prezentacija programa podrške privrednicima i preduzetnicima u 2017. godini (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
31/03/2017 - 31/03/2017Unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
29/03/2017 - 29/03/2017Komunikacija sa teškim strankama (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
24/03/2017 - 24/03/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
24/03/2017 - 25/03/2017Finansijska analiza
  Детаљније
 
24/03/2017 - 24/03/2017Novine u primeni carinskih propisa, carinska tarifa za 2017. godinu (RPK Valjevo)
  Детаљније
 
24/03/2017 - 24/03/2017Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Детаљније
 
23/03/2017 - 23/03/2017Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja
  Детаљније
 
23/03/2017 - 23/03/2017Info sesija - EU PROGRAMI 2014-2020
  Детаљније
 
22/03/2017 - 24/03/2017Pivot tabele u Excel-u (PK Beograda)
  Детаљније
 
21/03/2017 - 21/03/2017Podrška unapredjenju poljoprivrednog sektora (RPK Leskovac)
  Детаљније
 
21/03/2017 - 22/03/2017Priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (RPK Subotica)
  Детаљније
 
20/03/2017 - 20/03/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Kruševac - Kruševac
  Детаљније
 
20/03/2017 - 20/03/2017Kako da uvezete repromaterijal i ostvarite pravo da ne platite carinu i PDV - Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada
  Детаљније
 
20/03/2017 - 20/03/2017stari - Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Детаљније
 
17/03/2017 - 17/03/2017Kako da postanete dobavljač velikih trgovinskih lanaca u prehrambenoj industriji
  Детаљније
 
17/03/2017 - 17/03/2017Komunikacija sa teškim strankama (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
15/03/2017 - 15/03/2017Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Детаљније
 
15/03/2017 - 15/03/2017Podrška unapredjenju poljoprivrednog sektora (RPK Leskovac)
  Детаљније
 
14/03/2017 - 14/03/2017Inovacije (RPK Subotica)
  Детаљније
 
10/03/2017 - 10/03/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Kruševac-Brus
  Детаљније
 
09/03/2017 - 09/03/2017Carinska tarifa za 2017. godinu i novine u primeni carinskih propisa (RPK Užice)
  Детаљније
 
09/03/2017 - 10/03/2017Radionica - Kontroling u prodaji
  Детаљније
 
09/03/2017 - 10/03/2017Osposobljavanje rukovodilaca i članova HACCP tima (RPK Kraljevo)
  Детаљније
 
07/03/2017 - 07/03/2017Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Детаљније
 
07/03/2017 - 07/03/2017Kako meriti isplativost ulaganja u kupce i proizvode
  Детаљније
 
07/03/2017 - 07/03/2017EKO TAKSA - Uvoznici i proizvođači imaju zakonsku obavezu da plaćaju taksu za dobra koja nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PK Beograda)
  Детаљније
 
07/03/2017 - 08/03/2017IZVOZ - za one koji prvi put izvoze (Tržište EU i Ruske federacije) - RPK Subotica
  Детаљније
 
04/03/2017 - 04/03/2017Kurs za samostalnog knjigovođu
  Детаљније
 
03/03/2017 - 03/03/2017stari - Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Детаљније
 
28/02/2017 - 28/02/2017Izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
27/02/2017 - 27/02/2017Izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit (RPK Niš)
  Детаљније
 
24/02/2017 - 24/02/2017Energetska efikasnost - kako optimalno koristiti energiju i ostvariti uštede
  Детаљније
 
23/02/2017 - 24/02/2017Finansije za nefinansijere - RPK Novi Sad
  Детаљније
 
22/02/2017 - 24/02/2017Obuka za pisanje EU projekata
  Детаљније
 
21/02/2017 - 21/02/2017Šta investitori u građevinarstvu treba da znaju u Srbiji
  Детаљније
 
17/02/2017 - 17/02/2017Kako postati vrhunski prodavac (RPK Novi Sad)
  Детаљније
 
17/02/2017 - 17/02/2017Izrada godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu (RPK Pančevo) - bez kotizacije
  Детаљније
 
14/02/2017 - 14/02/2017Izrada godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. (Novi Sad) - bez kotizacije
  Детаљније
 
10/02/2017 - 10/02/2017Izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit (RPK Kragujevac) - bez koti
  Детаљније
 
10/02/2017 - 10/02/2017Sistem upravljanja bezbednošću informacija u organizacijama (ISMS)
  Детаљније
 
09/02/2017 - 09/02/2017Unapredite proces nabavke - Obezbedite i kontrolišite kvalitet
  Детаљније
 
09/02/2017 - 09/02/2017Savremene formule uspeha - upravljanje vremenom i stresom (RPK Kruševac) - bez kotizacije
  Детаљније
 
08/02/2017 - 25/02/2017Stručna obuka službenika obezbeđenja za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine... (RPK Kruševac)
  Детаљније
 
08/02/2017 - 08/02/2017Izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit
  Детаљније
 
03/02/2017 - 03/02/2017Sistem prekršajne odgovornosti po Zakonu o prekršajima sa osvrtom na primenu Krivičnopravne konvencije o korupciji
  Детаљније
 
24/01/2017 - 24/01/2017Izmene i dopune Zakona o PDV, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dobit
  Детаљније