Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima unesite Vašu email adresu i kliknite Prijava

  Kalendar odrzanih seminara        Informacija o seminarima

PONUDA OSTALIH SEMINARA U BEOGRADU I DRUGIM GRADOVIMA       


Februar
18/02/2019 - 18/02/2019ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
18/02/2019 - 18/02/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
19/02/2019 - 19/02/2019Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
19/02/2019 - 19/02/2019Kako na brz i efikasan način da dobijete kredit od banke (sa osvrtom na bonitet malih i srednjih preduzeća)
  Detaljnije Prijava
 
20/02/2019 - 20/02/2019ONLINE OBUKA- GDPR - Zaštita podataka o ličnosti - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
21/02/2019 - 21/02/2019Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - RPK Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašć
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
21/02/2019 - 21/02/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - Kruševac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Detaljnije Prijava
 
22/02/2019 - 22/02/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - Sombor - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
22/02/2019 - 11/03/2019Napredne veštine pregovaranja, komunikacije i prodaje
  Detaljnije Prijava
 
22/02/2019 - 23/02/2019Kako poboljšati biznis kroz digitalni marketing / sve tajne strategije i optimizovano oglašavanje na društvenim mrežama
  Detaljnije Prijava
 
23/02/2019 - 23/02/2019Digitalizacija i osiguranje - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
23/02/2019 - 23/02/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - Leskovac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Detaljnije Prijava
 
25/02/2019 - 25/02/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
25/02/2019 - 26/02/2019Celovit pristup uspešnom rukovođenju: pravni, emocionalni i socijalni okvir
  Detaljnije Prijava
 
26/02/2019 - 26/02/2019Proces i koraci etičkog hakovanja - Novi Sad
  Detaljnije Prijava
 
26/02/2019 - 26/02/2019Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - RPK Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih
  Detaljnije Prijava
 
26/02/2019 - 26/02/2019Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i ovlašćenih posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
26/02/2019 - 26/02/2019Upravljanje procesima bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim i pokretnim gradilištima
  Detaljnije Prijava
 
26/02/2019 - 26/03/2019POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV
  Detaljnije Prijava
 
27/02/2019 - 27/02/2019VEŠTINE PREZENTOVANJA
  Detaljnije Prijava
 
27/02/2019 - 27/02/2019Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Zrenjanin - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
28/02/2019 - 28/02/2019Osiguranje od odgovornosti za naknadu štete - (RPK Zaječar) kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
28/02/2019 - 28/02/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
28/02/2019 - 28/02/2019Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Sombor - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
28/02/2019 - 28/02/2019Ugovor o osiguranju na daljinu - Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
28/02/2019 - 28/02/2019ISO 45001:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
  Detaljnije Prijava
 
Mart
01/03/2019 - 01/03/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete (RPK Kikinda) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Detaljnije Prijava
 
01/03/2019 - 01/03/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
01/03/2019 - 01/03/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - Zrenjanin - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
01/03/2019 - 17/05/2019Obuka za rad u računovodstvu (RPK Kragujevac)
  Detaljnije Prijava
 
02/03/2019 - 02/03/2019Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
02/03/2019 - 02/03/2019Digitalizacija i osiguranje (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
02/03/2019 - 02/03/2019Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Sremska Mitrovica) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
04/03/2019 - 08/03/2019EU Projekti od A od Z
  Detaljnije Prijava
 
05/03/2019 - 05/03/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - Kikinda - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
05/03/2019 - 05/03/2019Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - RPK Požarevac - kontinuirano usavršavanje ovlaš
  Detaljnije Prijava
 
05/03/2019 - 05/03/2019Obaveza predugovornog informisanja korisnika usluga osiguranja - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osigu
  Detaljnije Prijava
 
05/03/2019 - 16/04/2019Kurs za samostalnog knjigovođu - RPK Novi Sad (68 časova)
  Detaljnije Prijava
 
07/03/2019 - 07/03/2019Ugovor o osiguranju na daljinu - RPK Niš - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
07/03/2019 - 07/03/2019Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - RPK Kikinda - kontinuirano usavršavanje ovlašće
  Detaljnije Prijava
 
07/03/2019 - 07/03/2019Faze i metode digitalne forenzičke istrage
  Detaljnije Prijava
 
09/03/2019 - 20/04/2019Kurs za samostalnog knjigovođu
  Detaljnije Prijava
 
12/03/2019 - 12/03/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u
  Detaljnije Prijava
 
12/03/2019 - 12/03/2019Osnovne karakteristike i ugovaranje životnog osiguranja (RPK Zrenjanin) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
12/03/2019 - 12/03/2019Banka kao prodajni put osiguravajućih usluga - Kruševac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
12/03/2019 - 13/03/2019Utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2018. godinu
  Detaljnije Prijava
 
13/03/2019 - 13/03/2019PRODAJA - KAKO DO NOVIH KLIJENATA
  Detaljnije Prijava
 
13/03/2019 - 13/03/2019Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (RPK Požarevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih zastupnika i posrednika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
13/03/2019 - 26/03/2019Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
13/03/2019 - 26/03/2019Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
13/03/2019 - 25/03/2019Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke (RPK Novi Sad)
  Detaljnije Prijava
 
14/03/2019 - 15/03/2019Specijalistički treninzi za rad u Excel-u - Alati namenjeni analizi podataka - Pivot Tabele
  Detaljnije Prijava
 
14/03/2019 - 14/03/2019Prevare u osiguranju RPK Požarevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
15/03/2019 - 15/03/2019Samostalno upravljanje marketingom malog preduzeća
  Detaljnije Prijava
 
15/03/2019 - 15/03/2019Ugovor o osiguranju na daljinu (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
16/03/2019 - 16/03/2019Ugovor o osiguranju na daljinu - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
16/03/2019 - 16/03/2019Nepoštena poslovna praksa i delatnosti osiguranja (RPK Leskovac)- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
18/03/2019 - 18/03/2019Obračun zarada i drugih ličnih primanja
  Detaljnije Prijava
 
18/03/2019 - 26/03/2019Obuka za profesionalnog upravnika
  Detaljnije Prijava
 
19/03/2019 - 19/03/2019Obavljanje poslova referenta zaštite od požara
  Detaljnije Prijava
 
20/03/2019 - 20/03/2019Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima
  Detaljnije Prijava
 
21/03/2019 - 21/03/2019Nematerijalna šteta,medicinski deo,putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti - Kragujevac - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih
  Detaljnije Prijava
 
22/03/2019 - 22/03/2019Zakonsko uređenje sadržine ugovora o osiguranju - Novi Sad - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju
  Detaljnije Prijava
 
22/03/2019 - 08/06/2019Poreski savetnik
  Detaljnije Prijava
 
22/03/2019 - 22/03/2019Osiguranje i upravljanje rizicima u industriji hrane
  Detaljnije Prijava
 
23/03/2019 - 23/03/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zast
  Mesta popunjena Detaljnije Prijava
 
27/03/2019 - 27/03/2019Izdavanje računa u skladu sa zakonom kao preduslov tačnih PDV evidencija, pregleda obračuna i PPPDV prijave
  Detaljnije Prijava
 
28/03/2019 - 28/03/2019Interno i vansudsko rešavanje radnih sporova - zakonski okvir i praktične mogućnosti predviđene internim aktom
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 23/03/2019Biznis plan - alat za unapređenje poslovnih rezultata
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 29/03/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete (RPK Novi Sad) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Detaljnije Prijava
 
29/03/2019 - 29/03/2019Proces i koraci etičkog hakovanja
  Detaljnije Prijava
 
April
03/04/2019 - 03/04/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete (RPK Požarevac) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 16/04/2019Obuka za ovlašćenog posrednika u osiguranju - 50 časova obuke
  Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 04/04/2019Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete (RPK Zaječar) - kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika
  Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 16/04/2019Obuka za ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 60 časova obuke
  Detaljnije Prijava
 
04/04/2019 - 15/04/2019Obuka za ovlašćenog zastupnika u osiguranju - 50 časova obuke
  Detaljnije Prijava
 
19/04/2019 - 19/04/2019Poslovna komunikacija i poslovno pregovaranje
  Detaljnije Prijava
 
Maj
10/05/2019 - 10/05/2019Mobing - zakon, praksa, interno, sudsko arbitražno rešavanje, zloupotreba prava na zaštitu
  Detaljnije Prijava